Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Arne Egil Ekeland

Arne Egil Ekeland ble født 18. oktober 1930 i Bergen av foreldre Harald Teodor Johnsen Ekeland (1898-1965) og Olga Johanne Olsen (1907-1995). Han utdannet seg til typograf og jobbet med dette i mange år; samtidig som han var politisk aktiv i Arbeiderpartiet. Dette førte til at han den 5. desember 1967 ble valgt til ordfører i Arna (den siste) etter at han vant det konstituerende møtet med 19 av 37 stemmer. Som varaordfører fikk han Odd Reigstad.

Hans profil Vår relasjon

Han var da ordfører i Arna frem til 1972 hvor da Arna ble innlemmet i den nye Bergen storkommune, men hans politiske engasjement gav seg ikke med det. Året etter finner man i Bergens Tidende en artikkel med tittel «Dårleg stell med politikarar i Stor-Bergen» og der ble det trukket frem at Arne Egil Ekeland alene var med i 20 utvalg i kommunen – hvor i fler av dem hadde han posisjon som formann.

Privat så ble han gift den 9. desember 1961 i Ytre Arna Kirke med Else Brudvik og de fikk 2 døtre. Han døde 22. mars 2012 i Ytre Arna og ble gravlagt fra Ytre Arna Kirke den 30. mars 2012.