Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Et bortkommet barn fra Hannisdal

Min tipp-tipp-oldefar Lars Nilsen Koppen (1839-1919) var en ivrig dagbokskribent og førte ned alt fra hvor han hadde jobbet, når ulike hus var satt opp, hvem som ble født, når folk døde og hverdagshendelser. En av de historiene han har skrevet ned er da om et bortkommet barn fra Hannisdal.

Den 7. mai 1898 ble den knapt 2 år gamle Anna Johannesdatter Hannisdal (1896-1948) borte fra foreldrene Johannes Andreas Bastesen Hannisdal (1865-1954) og Kari Eriksdatter Halland (1865-1944). Folk strømte til for å lete og de fortsatte å lete etter denne jenta frem til det ble mørkt. Da måtte de gi seg før de da fortsatte å lete på morgenkvisten den 8. mai 1898.

Nå var det enda flere som var samlet, både store og små – og de gjorde alle sitt ytterste for å lete. Litt over middagstider så hørtes en barnestemme som ropte på «Mamma» ved gården Rollands utmark. Der fant de da barnet og det ble gjenforent med sine foreldre.

Denne historien endte da godt, og jenta – hun ble siden gift med Johannes Johannessen Vedå (1887-1963) og fikk flere barn.