Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Kongens Fortjenestemedalje i Sølv til tipp-oldefar

Min tipp-oldefar Erik O. Brudvik (1874-1953) jobbet i en årrekke på Arne Fabrikker i Ytre Arna. Her begynte han sin arbeidskarriere i 1889 og jobbet der i over 60 år. Riktignok tok han ut noe pensjon fra 1940, men sto i stillingen sin til 1950. Når da Arne Fabrikker i 1946 feiret 100-års jubileum ble han og en rekke andre arbeidere hedret med medaljen fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel for lang og tro tjeneste. I tillegg så ønsket ledelsen ved Arne Fabrikker at han skulle hedres med Hans Majestets Kongens Fortjenestemedalje.

Derfor utgikk det en søknad fra Arne Fabrikker den 21. august 1948 som da igjennom Haus Formannskap og Lensmann i Haus kom til Fylkesmann i Hordaland. Her ble da søknaden akseptert og videreformidlet til det Kongelige Hoff. Søknaden lød som følger:

«Vårt firma tillater seg herved i ærbödighet å söke H. M. Kongen om at vår trofaste arbeidsformann Stolmester Erik Brudvik blir tildelt hans Majestæt’s Fortjenestmedalje. Erik Brudvik er födt på Ytre Arna 14/2-1874, og er således nu 74 år. Han begynte i Arne Fabrikker i 1889, og skjötter fremdeles sitt krevende, ansvarsfulle arbeide som överste vevstolreparatör i vår ullvarefabrikk. Stolmester Erik brudvik har hatt fölgende tillidshverv:

  • Mangeårig medlem av Ligningsrådet og Overligningsrådet i Haus.
  • Mangeårig styremedlem i Arne Fabrikkers Fattigvesen.
  • Medlem av Haus Forsyningsnevnd i årene 1914-1918.
  • Medlem av representantskapet i Arne Privatbank.

Ved Arne Fabrikkers 100-års jubileum i 1946 ble Erik brudvik sammen med en del andre hedret med Medaljen fra Det kgl. Selskap for Norges Vel for lang og tro tjeneste. Vårt firma vil sette stor pris på om stolmester Erik Brudvik kunne bli påskjönnet med H. M. Kongen’s Fortjenstmedalje.

I Ærbödighet

p.p. A/S Arne Fabrikker
Alf Bonde»

Svaret kom fra Det Kongelige Hoff knapt en måned senere, og Erik O. Brudvik fikk tilkjent Kongens Fortjenestemedalje i Sølv den 20. september 1948. Dette ble behørig feiret og medaljen ble overrukket av direktør Bonde som også hadde stelt i stand middag på fabrikkens regning for Erik O. Brudvik, hans familie og venner.

Erik O. Brudvik
1874-1953