Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Oldefar – Sjømann hos HSD i en mannsalder

Min oldefar, Johan Bjørkelund (1893-1980) startet sin arbeidskarriere som sjømann ved Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) i 1912. Da hadde man siden midten av 1800-tallet sett at dampskipsfarten hadde begynt å ta seg opp i Hardanger og 1. juli 1880 så ble selskapet Hardangeren slått sammen med Det Søndhordlandske Dampskibsselskab og den 23. oktober 1880 så ble navnet da det nevnte Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab (HSD).

Når Johan gikk inn i selskapet så hadde selskapet 9 dampskip til rådighet og han tok hyre på skipet D/S «Vøringen». Der ble han værende frem til skipet skulle bygges om i 1925 og tok etter det hyre på skipet D/S «Stord». Han ble værende her frem til han gikk av med pensjon og i 1950 så fikk han medalje fra Norges Vel for lang og tro tjeneste hos HSD og var da båtsmann.

HSD fusjonerte i 2006 med Gaia Trafikk og går nå under navnet transportselskapet Tide. Ved fusjonen hadde HSD rundt 1.750 ansatte fordelt mellom HSD Sjø AS og HSD Buss AS.

D/S «Vøringen»

D/S «Vøringen» var et dampskip bygget i 1891 for Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskap. Skipet kostet 207.000 kroner å bygge og var stort og romslig, ikke minst takket være påtrykk fra selskapets bydirektør som på den tiden var Christian Michelsen. Skipets første kaptein var kaptein Helje Aga.

Allerede i 1894 så sank skipet ved kai i Bergen men ble raskt hevet og reparert. Så kort tid etter at min oldefar hadde startet sin arbeidskarriere på skipet så grunnstøtte skipet ved Ølve og sank den 10. oktober 1912. Igjen så ble skipet hevet og satt i stand igjen. I tiden frem til det var i trafikk igjen så var han på andre HSD skip – men usikker på hvem.

Han ble så værende på D/S «Vøringen» frem til denne skulle bygges om i 1925 – da tok han overflytting til D/S «Stord». D/S «Vøringen» eksisterer ikke lenger da denne ble hugget i Belgia i 1951.

D/S «Stord»

D/S «Stord» ble bygget ved Laxevaag Maskin- og Jernskibsbyggeri for Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab (HSD) i 1913, og målte ved levering 376 BRT. Skroget var 47,4 meter langt, bredden var 7, 3 meter og dybden 2,7 meter. Maskinen var av trippeltypen på 80 nominelle hestekrefter (470 IHK), tilsvarende den som var i «Rosendal», levert fire år tidligere. Byggesummen var på kr. 220.000,-. Siden 2013 har skipet hatt passasjersertifikat og går i ulike oppdrag som veteranskip på Vestlandet.

Oldefar fikk oppleve flere opprustninger på dette skipet. I 1931 så ble skipet forlenget mens den største endringen kom i 1949 når skipet ble ombygget til motorskip og fikk da benevnelsen M/S «Stord». Han fikk med andre ord noen få år med motorskip før han da mønstret av for godt.