Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Politikk før og nå – en gjentagende affære

Min tipp-tipp-oldefar Ole Eriksen Brudvik ble den 11. oktober 1897 valgt inn i heradsstyret i Ytre Arna (den gang Arne Sogn i Haus kommune). Den 27. desember 1897 så ble de ulike posisjonene satt og agendaen for hva man skulle jobbe med fremover ble satt. Ikke ulikt i dag ble det satt opp at man skulle jobbe med å forbedre inneklima på skolene samt vedlikehold av disse da disse begynte å bli i dårlig stand. Det samme gjaldt for offentlige bygninger og prestegården. I tillegg var det behov for utbedringer av vei samt utvidelse av kirkegårder.

På dette møtet ble Magne Johnsen Rognved valgt til ordfører og man kan i en årrekke se signaturen M. J. Rognved på en rekke verv i Ytre Arna.

Dette er jo de samme temaer som kommunestyrer omkring må håndtere den dag i dag; på samme bakgrunn dog med langt flere lover og regler å forholde seg til. Allerede i 1897 var det ikke uvanlig at møter ble dratt over flere dager – til eksempelvis dro møtet 27. desember 1897 seg over til dagen etter. Her hadde man knapt rukket å få unna julemiddagen før man måtte benke seg i timesvis for å få unna sakskartet.

ole-eriksen-brudvik-single-light

Ole Eriksen Brudvik
1847-1912
Venstre
Profil

erik-o-brudvik

Erik Olsen Brudvik
1874-1953
Venstre
Profil

ludvig-brudvik-farge

Ludvig Johan Brudvik
1904-1976
Venstre
Biografi

På toppen av dette måtte man allerede i andre møte den 8. mars 1898 behandle et betent tema hvor man måtte ta stilling til antall representanter og hvordan disse skulle fordeles innad blant de 3 områdene dette gjaldt. Etter en lang diskusjon endte de med å fordele disse slik; 8 representanter til Haus, 8 til Gjerstad og 12 til Arne – totalt 28 medlemmer. Haug og Gjerstad som da var langt eldre sogn enn Arne følte seg overkjørt – men måtte pent ta til takke med dette.

I løpet av de 10 årene han satt i Heradsstyret (frem til 27. desember 1907) så var det mange store saker og han fikk muligheten til å være med å legge mange føringer for utviklingen av Ytre Arna. Hans sønn Erik O. Brudvik ble valgt inn i samme kommisjon – ligningskommisjonen – som sin far noen år tidligere – den 9. oktober 1905 og satt i en årrekke selv. Hans sønn igjen, Ludvig Brudvik gjorde også en jobb for Haus Heradstyre – og alle tre var Venstremenn.

Ser man på den «politiske oversikten» over slekten så er det særdeles mange Høyre og Venstre-politikere – slik at man kan jo si at man nok kan kalle seg for arvelig belastet når det kommer til meninger og ståsted.

Nå er det jeg som står for tur – og til høsten er det kommunevalg i Horten og jeg står på valglisten for Høyre. Så får man håpe at – om man blir valgt inn – kanskje får muligheten til å påvirke her i Horten som de hadde mulighet til i Ytre Arna i sin tid.

Politikere tilknyttet vår slekt