Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Virtuell tur igjennom Ytre Arna

Min oldefar og hans slektninger og forfedre var i mange år bosatt og arbeidet i Ytre Arna. I dag er det ingen av nær slekt som bor i Ytre Arna lenger – og for enklere å fortelle historien så kan det også være greit å forstå hvor de ulike menneskene bodde, hva som befant seg der og helt uten å måtte ta turen over fjellet for å gå igjennom gatene.

Google har et flott verktøy som heter Google Earth, og med denne Pro-versjonen så kan man da legge på ulike beskrivelser, punkter og til slutt lage en virtuell tur. Jeg har da plottet inn en rekke gamle lokasjoner og håper at du vil få glede av dette. Dette må ansees som et tidlig utkast; og jeg har planer om å få laget flere slike – og mer avanserte etter hvert som jeg får tid.

Kanskje det kan inspirere også deg til å innføre enda en dimensjon til din slektsforskning?