Familien Røedvang Brudvik

Brudvik, Røedvang, Bjørkelund, Nygård, Edvardsen, Sørensen, Hansen, Pedersen

Notater


Treff 101 til 150 av 885

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Neste»

 #   Notater   Linket til 
101 Brukte bare Andreas. Hannisdal, Johannes Andreas Bastesen (I4610)
 
102 Brukte bare Angell Abrahamsen senere i livet. Abrahamsen, Helge Leopold Angell (I4899)
 
103 Brukte bare Henrik i dagligtalen. Romslo, Wollert Henrik Olsen (I8536)
 
104 Brukte bare Martin i dagligtalen. Olsnes, Ole Martin Olsen (I8577)
 
105 Brukte bare Nikolai i dagligtalen. Gjerstad, Ingvald Nikolai Nilsen (I7914)
 
106 Brukte navnet "Ole Johnson" i USA. Hannisdal, Ole Johannessen (I3098)
 
107 Brukte navnet Martin A. Roskeland i USA. Røskeland, Martin August Jensen (I7928)
 
108 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie F937
 
109 Brystbetennelse Veseth, Johannes Olsen (I6328)
 
110 Brystvondt Gjerstad, Nils Johannessen (I7907)
 
111 Bygdeboken påstår 1808 men med tanke på at han måtte stille for retten i 1813 er nok dette en enkel skrivefeil. Søvik, Anders Olsen (I2430)
 
112 Byttet navn til Frederick VI, Duke of Swabia når broren døde. of Swabia, Hertug Conrad (I15304)
 
113 Byttet navn til Johan Hansen Kleppan - ut fra slektsgården. Hansen, Johan (I3047)
 
114 Da revolusjonen i Frankrike herjet som verst, levde et medlem av Orléans-grenen av slekten Bourbon, Ludvig Filip (Louis Philippe 1773-1850) og sønn av den berømte Filip Egalité. «Også han, Ludvig Filip, hadde til å begynne med stilt seg på revolusjonens side og kjempet i dens armeer under general Dumouriez. Men senere ble han trukket inn i Dumouriez intriger og var blitt nødt til å flykte til utlandet, en flukt som ble den nærmeste foranledning til farens undergang. Så fulgte landflyktighetens lange periode. Han oppholdt seg blant annet i mange år i England, som han lærte å beundre, og han var også en tid i Norge. Napoleons fall førte ham tilbake til Frankrike» (Grimberg: Menneskenes liv og historie. Bind 18).

Året 1795 besøkte han Norge og Sverige-Finland. På sensommeren samme år kom han til Muonio og fikk losji på prestegården hos kapellanen, senere sogneprest Mathias Kolström, 30.7.1763-1829 og hans hustru Brita Elisabet, født Wahlbom, 1764-1844. Mathias Kolström studerade vid Torneå pedagogium 29.10.1771-21.6.1782. (Han var sønn av Johan Mattss: Kåhlström og Catarina Larsdr: Forsman. Gift 28.9.1790 Torneå stad Capell: Pred: Matthias Kolström med Jungf: Brita Elisabeth Wahlbom Torneå stad).

Som husholderske på gården var Beata Caisa Wahlbom, født 1766 i Arboga. Hun var yngre søster avprestens hustru. Den 22 år gamle sympatiske og verdensvante prinsen sjarmerte den 28 år gamle uerfarne og drømmende borgerkvinnen. Beata Caisa ble betatt av prinsen og denne visste å utnytte hennes forelskelse.

Beata Caisa Wahlbom, født 8.11.1766, datter av skreddermester Olof Wahlbom (1732-1776) og hustru Christina Catharina Dalbom (1732-1791) hadde arbeidet tre år som husjomfru i Stockholm før hun ble medlem av søsterens hushold i Muonio. Muligens snakket hun brukbart tysk. Ludvig Filip opptrådte under navnet Müller under hele reisen. Hans venn og reiseselskap, den tidligere våpenbroder greve Montjoye, brukte sin families tidligere tyske navn Froberg. De oppgav å være kjøpmenn og kjøpmannssønner fra Strassburg på hjemvei etter noen måneders reise i Norden. (Louis-Philippe d?Orléans - franskmennenes konge 1830-1848).

Like etter Ludvig Filips avreise oppdaget prestegårdsfolket at Beata Caisa var gravid. Man forsøkte å skjule tilstanden så lenge som mulig, for så å sende henne til prestegårdens fiskerhytte ved Kärejokis Hirvaslompolo, (Hirvas ved Kemijoki?) ca. 10 kilometer fra kirkestedet. Der fødte hun et friskt guttebarn. Da barnet var født, diskuterte man hvordan man skulle få mor og barn ubemerket fra Hirvaslompolo. Da kom noen på å late som man dro garn og man dro litt for syns skyld. Men til stor forbauselse for drengene som var med, la man ikke fisk i tønnen som var avsett til formålet. I stedet la man litt klær i bunnen og på dem et spebarn. Deretter førte de gutten i fisketønnen til prestegården slik at ingen skulle tro annet enn at det var sik i tønnen. De av prestegårdsfolket som var med på utflukten forbød drengene å nevne noe om saken. Gutten ble døpt Erik, men ettersom drengene ikke kunne holde munn, ble han hele livet kalt «Puolikko-Erkki» dvs. Halv-tønne Erik.

Forholdet mellom Beata Caisa og svogeren, Mathias Kolström var spent. På grunn av sykdom, ble hun fra 1801 satt under prestens formynderskap. Fra 1810 til prestens død pågikk flere saker mellom ham og svigerinnen der Erik representerte sin mor. Oftest var det mor og sønn som gikk seirende ut av disse konfliktene. En gang gjaldt tvisten en arv fra Sverige som presten unnlot å utbetale til sin myndling og hennes sønn. En annen gang gjaldt det erstatning for de mange år som Beata Caisa hadde gjort tjeneste hos presten uten lønn. I alle disse årene levde Erik Walbom i trange kår.

Kilde:

Bourboner-blod i slekter fra det høye nord.
- Helge von Knorring 
d'Orléans, King of the French Louis Philippe (I691)
 
115 Dagboknotat i 1881 fra Lars N. Koppen. Koppen, Johannes Johannessen (I8489)
 
116 Dåpen ikke funnet, antar at barnet ble hastedøpt hjemme og døde kort tid etter. Stokke, Anders Monsen (I6207)
 
117 Dåpen ikke funnet, antar at barnet ble hastedøpt hjemme og døde kort tid etter. Stokke, Kari Monsdatter (I6208)
 
118 Dåpen ikke funnet, antar at barnet ble hastedøpt hjemme og døde kort tid etter. Stokke, Mons Monsen (I6209)
 
119 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie F4
 
120 De bor da på dette tidspunktet på Damsgård i Bergen. Familie F1959
 
121 De bor i Stavanger Familie F976
 
122 De bor i Stavanger. Familie F977
 
123 De fikk totalt 7 barn, men bare 2 av de vokste opp. Familie F686
 
124 Den første til å skyte under vann. Vimmelvik, Ingebrigt Johannessen (I808)
 
125 Den Kongelige Norske Regjerings
Justis og og Politi Departement

I fölge av den norske regjering tilhendekommer og dette
Departement tilstillet Medelelse fra det Kongelige svenske
rigsmarskalk embede har det under 4de Mai sistleden naadigst
behaget Majestet kongen at befale, at der til Medlemene af
den Deputation fra det norske storting som bivånede
hans Majestet kroning i Stockholm den 3die Mai næst för,
skal til minde herom uddeles 12 i Anledning af kroningen
prægede Guldmedailler med dertil hörende Gulkjæde til at
bæres om halsen.

Af de tilfölge denne naadigste befaling fra Rigsmarskalk
Embedet oversendte Medailler skulde departementet herved
tilstille herr Lensmanden med fölgende Exemplar med kjæde.
For modtagelsen udbedes Deres Erkjendelse hertil indsendt.

Christiania den 23 November 1860

Til

Herr lensmand J.O. Veseth.

På Hans Majestät Konungens Nådiga befaling får jag
även härjemte til Herr Länsman Veseth öfversenda så väl

Orden till Musiken vid Deras Majestäter Konung Carl XVes
och Drottning Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lowisas
kroning, som ävfen ett exwmplar i silfver af den i anledning
deraf präglade Minnes penning

Stocholm den 31. Maji 1860

A.F.H. Gyldenstolpe

Riks=Marskalk

W. von Scholtz 
Veseth, Johannes Olsen (I6328)
 
126 Det er litt usikkerhet knyttet til om Jacob Johannessen som dør ved St. Jørgens Hospital er den samme som blir født på Ytre Bruvik - all sannsynlighet tilsier at det er det; men mangler definitive svar. Midt-Bruvik, Jacob Johannessen (I217)
 
127 Det er trolig samme Britha som da har navnet Tangeraas som dør i Wesenbergsm. 3b og som er hjemmehørende i Mundheim, Strandebarm. Mundheim, Britha Mikkelsdatter (I7685)
 
128 Det er usikkert hvorvidt han døde på Äsphylt eller om han døde hjemme på Seim. Siden dette faktisk var bostedet, og hans siste tokt hadde endt kort tid i forveien; er det mulig at han var her. Det er også mulig at han dro hjem til Seim - da visstnok det er her han skal være begravet. Wikipedia nevner at han er død i Danmark - da er det verdt å merke seg as Äsphylt tilhørte Danmark på denne tiden. Trondson, Kristoffer (I7645)
 
129 Det står 24. november på gravstøtten. Dahl, Christian Olufsen (I13003)
 
130 Difteri Grini, Bernt Jakobsen (I3036)
 
131 Difteri Bohlin, Alf Trygve (I1776)
 
132 Difteri Bohlin, Hans Johanson (I5306)
 
133 Død etter pistolduell Pushkin, Alexander Sergeyevich (I1283)
 
134 Død som Agda Aslaug Langeland Koppen, Agda Aslaug (I3256)
 
135 Død som Anders Koppen Koppen, Anders Larsen (I2108)
 
136 Død som Karolina Gjerstad Koppen, Karolina (I3255)
 
137 Død som Marta Finne Koppen, Martha (I3251)
 
138 Død som Sygni Bertina Kvamstø Koppen, Sygni Berthine (I3252)
 
139 Død ved ulykke (drukning). Koppen, Johannes Larsen (I2106)
 
140 Døde av epilepsi Sørensen, Anton Ferdinand Birgitton (I5040)
 
141 Døde av kreft under besøk hos Othilie. Pedersdatter, Karen Anne (I4886)
 
142 Døde av slagtilfelle ombord på båt. Gabrielsen, Amund Nikolai (I5043)
 
143 Døde av: "Kraft" - antar at det kan bety hun var trett av livet. Veset, Ingeborg Johannesdatter (I3067)
 
144 Døde etter at han falt ut i sjøen og druknet mens han slo gress. Olsnes, Knut Olsen (I13082)
 
145 Døde fattig og ugift Sørensen, Anton Ferdinand Birgitton (I5040)
 
146 Døde før de rakk til kirken, så Malene ble hjemmedøpt av Johannes Olsen, Blindheim. Brudvik, Malene Olsen (I2932)
 
147 Døde i barselseng Bohlin, Tekla Gunilda Emerentia Bjurgren (I5607)
 
148 Døde i barselseng. Vaksdal, Anna Maria Larsen (I2934)
 
149 Døde i barselseng. Bergesdatter, Anna Marie (I6438)
 
150 Døde i barselseng. Knutsdatter, Ingeborg (I1569)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Neste»