Familien Røedvang Brudvik

Brudvik, Røedvang, Bjørkelund, Nygård, Edvardsen, Sørensen, Hansen, Pedersen

Notater


Treff 151 til 200 av 885

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 Døde i barselseng. Teigland, Anna Johannesdatter (I9288)
 
152 Døde ombord på slagskipet Glückstadt. Orning, Admiral Bernt Eriksen til Vatne og Orningsgaard (I671)
 
153 Døde på barselseng med dødfødt datter. Jamne, Anna Johannesdatter (I208)
 
154 Døde på reise fra St. Ives til Bergen. Kahrs, Jacob Rosenkrantz Christophersen (I11402)
 
155 Døde på sykehus. Schoug, Jacob Hansen (I4200)
 
156 Døde på tuberkulosehjemmet i Tønsberg av lungetuberkulose. Sukke, Hans Berntsen (I3034)
 
157 Døde som fattiglem på Midt-Bruvik. Midt-Bruvik, Lars Johannessen (I196)
 
158 Døde som spedalsk. Ulltang, Anders Andersen (I9604)
 
159 Døde under jordskjelv på Haiti Koren, Paul Schonevig Stub Ulriksen (I10386)
 
160 Døde ved drukning etter at han falt over bord ved ilandstigning. Heiberg, Lars Stub Johansen (I10402)
 
161 Døpt Bernt Andreas, men brukte bare Andreas. Samuelsen, Bernt Andreas (I11917)
 
162 Døpt Bertel, men bruker Bertil senere i livet. Olsen, Bertil Johan (I5622)
 
163 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Stang, L.M. (I33)
 
164 Døpt Leonhard Hess Petersen Steineger, endret siden navn til Stejneger. Stejneger, Leonhard Hess Petersen (I11350)
 
165 Døpt som Johannes Bernhard. Balchen, Hans Berent Pedersen Glad (I7050)
 
166 Døpt som Martha, men gikk under Marta hele livet. Koppen, Marta Larsdatter (I2110)
 
167 Døpt som Peder Pavels Aabel men gikk under Per Aabel. Aabel, Peder Pavels (I6023)
 
168 Døpt under navnet "Johan" Ancher, Jan Erichsen (I12202)
 
169 Døvstum Andersdotter, Anna Charlotta (I14541)
 
170 Drept under flyangrep i 1942. Pedersen, Odd (I2305)
 
171 Drowned of Nassau-Dietz, John William Friso (I16310)
 
172 Druknet Johannessen, Ole (I2751)
 
173 Druknet Proti, Grethe Johanne Larsdatter (I4945)
 
174 Druknet Sukke, Inger Karine Berntsdatter (I5121)
 
175 Druknet Hylkje, Johannes Andersen (I6733)
 
176 Druknet Johnsen, Leif (I5000)
 
177 Druknet Smør, Jon Svalesen (I662)
 
178 Druknet etter å ha gått igjennom isen. Ble aldri gjenfunnet. Mele, Jens Nilsen (I7882)
 
179 Druknet i båt sammen med sin yngste datter; ingen av kroppene ble gjenfunnet. Vimmelvik, Ingebrigt Johannessen (I808)
 
180 Druknet i forlis Meltzer, Gerhard Fredriksen (I10364)
 
181 Druknet i vårsildfisket i 1775 sammen med Halvard Halhjem (br. 3). Tomasson, Jon (I2440)
 
182 Druknet sammen med faren. Herfindal, Ole Malvin Mikkelsen (I10751)
 
183 Druknet seg selv i Oslofjorden, antatt å være manisk depressiv. de Falsen, Enevold Christiansen (I10165)
 
184 Druknet under båttur på vei hjem på høstparten fra Krosshamn sammen med Arne Halhjem og Peder Halhjem. Alle 3 omkom. Halhjem, Anders Pedersen (I1746)
 
185 Druknet. Herfindal, Mikkel Olsen (I10749)
 
186 Dysentri, feber og malaria Skordal, Johan Albert (I3224)
 
187 Eivind drev mye med fiske og satt trolig bra i det. Han eide en part i gården Søtstrønen som han solgte til Peder Brems i 1737. Lekven, Eivind Nilsen (I2495)
 
188 Ekteskapet oppløst, hun var allerede gift med en annen mann. Familie F2081
 
189 Eldste kjente og dokumenterbare medlem av slekten Smør. De overnevnte linjene er da hypoteser. Geirr I. Leistad konkluderte med «at hverken Jon Hallvardsons far eller farfar kan identifiseres i kjente kilder, og at opphavet til ætta Smør foreløpig er ukjent». Smør, Jon (Halkjellsen?) (I1252)
 
190 Elisabet giftet seg med Hans Jansen Holdhus i 1708. Pedersdatter, Elisabet (I614)
 
191 Elisenberg, Vestre Aker Balchen, Albert Fredriksen (I7074)
 
192 En ædel kvist fra eimbrisk have,
en liljevånd fra Bretlands egn,
i Arnes jordbund plantet have,
stå sammen under sol og regn.
De høinet sig, og om dem spredte
en duft, velgjørende og rig.
De hjerter vandt, de vandt med rette
den hyldest som nu melder sig.

Sølvbryllupsdagen er oprunden,
lidt sølv den har og med sig bragt.
Hausbanken er solid befunden,
og Jebsen var dens bedste vagt.
Vi andre som tomhændet komme,
kun ønsker har at byde frem,
sølvbrudefolkene til fremme,
vi bedre: Gud velsigne dem.

Held Jørgen Jebsen og hans frue
den vennesæle sjeldne par.
Guldbryllupsfest de engang skue,
mens livets sol end skinner klar.
Gid ætten må sin stamme ligne,
så dyder du og høste held,
og gjennem sekler dagen signe,
som bragte dem til Norges fjeld.

Denne sangen ble diktet av Johannes Olsen Veset til sølvbryllupet til Jürg Jebsen og hans frue. 
Veseth, Johannes Olsen (I6328)
 
193 En tambur var i militær betydning en trommeslager. Hans primære funksjon var å formidle ordre (signalisere) ved hjelp av trommen, det være seg under eksersis, under marsj, eller i strid. Taktfaste trommehvirvler bidro nok også til å styrke samhold, kampånd og moral blant soldatene.Jeg vet ikke når funksjonen ble innført, ei heller når tittelen ble tatt i bruk, men det kan ha vært ved hærens reorganisering tidlig på 1600-tallet. Blant den norske hærens fotfolk (infanteri) var det fra tidlig 1700-tall vanligvis 2 tamburer pr. kompani, og disse tilhørte gruppen av kompaniets underoffiserer.

Denne ordningen besto trolig stort sett uforandret inntil unionen med Sverige i 1814, muligens enda lenger. For rytteriets vedkommende var horn (trompet) mer praktisk til signalisering, så vi finner også betegnelsen "trumpeter".Nå beveger jeg meg ut på tynn is, men la gå: Selve ordet tambar/tambur kommer trolig av vom eller mage; jamfør den berømte bueskytter Einar Tambarskjelve som vel kan oversettes til Einar "dissevom". Trommen ble vel laget ved at magesekken til et eller annet dertil egnet dyr ble tørket og tilberedt for så å bli spent over en sylinderformet treramme.  
Velsvik, Jon Sjursen (I9151)
 
194 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Paulsen, T. (I12)
 
195 Endret navnet fra Schram til Skram den 31. desember 1850. Schram, Asbjørn Oluf Erik Johansen (I13375)
 
196 Engelsk syke Simensdatter, Julie (I5198)
 
197 Erik fikk Vatne og Valevatne paa Stord gjennom sin hustru Kristina. I 1523 Besokte Erik Herredagen i Roskilde, og fikk av Fredrik I Oppreisning (vernebrev) og ble forlenet med Kronens gaard pa Tjore pa Jaeren Avgiftsfritt for livstid. Han fikk ogsaa skibsredene Vik, Ladvik og Aardal i Sogn i forlening.

I 1529 Sokte han om aa bli lagmann i Stavanger, menlensherren Esge Bilde Turde ikke gi stillingen til en nordman paa grun av uroligheter i omraadet, og lagmannen hadde stor makt. Dessuten nevnes det at Erik er i slekt med Biskopen i Stavanger, saa en Danske ble valgt. I 1559 ble Erik ogsaa forlenet med Kronens Gaard Stole i Etne, avgivtsfritt.

Gjennom sin kone arvet Erik en mengde Jordegods etter Jomfru Magdalena Olavsdatter Bagge Hatteberg (Smor slekten) En like stor del arvet Trond Benkestok. Det var retstvister i mange Aar for dette ble Forlikt. 
Orm, Erik Ormsen til Vatne og Valvatne (I623)
 
198 Et sted mellom konfirmasjon og død har han byttet til Alfred Vaksdal. Vaksdal, Alfred Larsen (I2938)
 
199 Faddere Amund Hansen (Fosse), Endre ?, Kari Samsonsdatter, Britha Olsdatter og Alis Olsdatter (Thordalseiet) Fosse, Elisabeth Olsdatter (I438)
 
200 Faddere: ? Andersen, Nils Larsen, Anders Sæbjørnsen Brudvik, Olina Cathrine Ottesen, Karen Volne? Brudvik, Sina Johanna Olsdatter (I3717)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18» Neste»