Familien Røedvang Brudvik

Brudvik, Røedvang, Bjørkelund, Nygård, Edvardsen, Sørensen, Hansen, Pedersen

Notater


Treff 51 til 100 av 888

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 18» Neste»

 #   Notater   Linket til 
51 Awards: Air Medal with 3 Oak Leaf Clusters, Purple Heart
Regiment: 568th Bomber Squadron, 390th Bomber Group, Heavy
Service Number: O-774827
Army Serial Number: 17142714 
Vevle, Floyd M. (I6412)
 
52 Ærlige og velbyrdige (det vil si adelsmann av fødsel) Erik Ormson til Valvatne døde 7.5.1564 og ble gravlagt i (Stord) hovedkjerke (Beyer, 1858, side 263). - Absalon Pederssøn Beyer dagbok. Orm, Erik Ormsen til Vatne og Valvatne (I623)
 
53 Både Hans Johannessen Skreien og Hans Johannessen Mindestrømmen blir benyttet i kilder. Mindestrømmen, Hans Johannessen (I831)
 
54 BAKGRUNN

Ormætten var gammel norsk adel, muligens med opphav helt fra den Orm Ivarsson som er kjent fra borgerkrigstiden i Norge (1130-1240), også kalt Orm Kongsbror fordi han var halvbror av kong Inge Krokrygg. Orm var gift med enka etter kong Eystein.

Særlig på Stavangerkanten fantes flere med navnet Orm;

Sigurd Ormsson på Randar, riksråd og lagmann (d.1330)

Orm Bonde på Grjotheim i Randaberg (nevnt 1342)

Orm på Tastad i Randaberg (nevnt 1343).

Fra det 15. århundre vet vi om to brødre i Ryfylke med Orm-navnet, Tord og Erik Ormssønner. [1938]

[Orm Ivarsson] kalt Kongsbror. Hans mor var Harald Gilles enke, Ingerid, og som følge av hennes fire ekteskaper og andre forbindelser hadde han en mengde fornemme halvbrødre, blant dem kong Inge Krokrygg og bisp Nikolas. Han spilte en fremstående rolle i kampene på Inges, senere på Erling Skakkes og Magnus Erlingssons side. Orm Ivarsson var lenge høvedsmann i Tønsberg og vant seieren ved Re over Eystein Meyla. G.m. kong Eystein Haraldssons enke. Falt i slaget ved Fimreite 15. juni 1184. [1950]

ORM-slekten tok sitt navn etter fornavnet Orm. Den skal stamme fra Ryfylke og var lavadelig. Orm Eriksen er den første kjente. [WWW]

SLEKTEN 0. Orm Haakonsson

0000 født, av?

0000 Vart rekna som stamfar åt Ormslekta. [Gunn Huglen]

0000 barn: Tord Ormsson [WWW]

0000 barn: Erik Ormsson [WWW]

0000 Orm Håkonsson var væpner [WWW]

1425 var han (væpnar) i Varberg til vitne saman med J.Axelson Bratt. [Gunn Huglen]

1425 Nevnes [WWW]

1452 Nevnes [WWW]

1. Tord Ormsson
0000 født, av Orm Haakonsson [WWW]
0000 Prest i Stavanger [1938]

2. Erik Ormsson
0000 født, av Orm Haakonsson [WWW]
1463 nevnes [WWW]

1476 barn: Orm Eriksson, f. i Stavanger [WWW]

2.1. Orm Eriksson
1476 født, Stavanger, barn av Erik Ormsson [WWW]
0000 gm Astrid (dtr av Gyrid Bårdsdtr på Torsnes i Jondal [1938]

0000 gm Astrid Ormsdtr [WWW]

0000 Astrid Ormsdtr f.1476, noen kilder sier at Astrid var datter til Orm Ivarsson. [WWW]

0000 gm Astrid Arnbjørnsdtr (aatte Brandvik på Huglo) [Gunn Huglen]

1490 Orm Erikson var lagrettesmann i Ryfylke. [1974]

0000 Lagmann i Ryfylke [1938]

1490 barn, Eirik Ormsson til Vatne og Valvatne [WWW]

0000 barn: Erik Ormsson [1938]

1497 nevnt [WWW]

1497 nevnes [WWW]

1497 Borger i Stavanger fra 1497. [WWW]

1510 kjøpte Orm Erikson sammen med sin hustru, Astrid Ormsdatter, gården Haanne i Ryfylke. På denne tid hadde han fått rang som vepner. [1974]

1510 Han kjøpte i 1510 gården Hana i Høyland Skibsrede. [WWW]

1510 Astrid Ormsdtr døde [WWW]

1518 Orm var han fører for bondeopprøret på Vestlandet [WWW]

0000 Borgermester i Stavanger [1938]

0000 Om hans siste leveår får man en del opplysninger i Norske regnskaper og jordebøker. [1974]

1518 Orm Eriksson sendte en okse som gave til den strenge slottsherre. [1974]

1518 Bønder fra Ryfylke og Hordaland gjorde opprør på Bjelkerø-tinget i Bergensleden på grunn av de tunge skattene. [WWW]

1519 Orm Eriksson sendte en bukk som gave til den strenge slottsherre. [1974]

1520 Orm Eriksson sendte en del smør som gave til den strenge slottsherre, og betalte ekstraskatten (tiendepengeskatten) 83 lod sølv og 83 mark i penger.

[1974]

1521 vart retta for uppreist mot Lensherre Jørgen Hansen ( Dansk) på Bergenhus. [Gunn Huglen]

1521 Hengt i Stavanger for medvirkning til bondeopprør [1938]

Foruten at Orm Erikssøn måtte bøte med livet, måtte hans hustru avlevere halvdelenn av deres fellesbo etter nøyaktig registrering. Bergenhus kongsgård fikk en ekstraordinær inntekt av 496 1/2 lodd sølv foruten en hel del innbo (tinnfat og kanner, tallerkener og fat, bordduker, laken, 5 gamle kister, en lysekrone), sengklær og gangklær, varer (mel, salt, kjøtt, flesk, smør, talg, huder) samt en okse, to får, tre lam m.m.

[1974]

1521 Orm ble angitt som leder av opprøret, og lenherren på Bergenhus, Jørgen Hansen (Skriver), sendte en ekspedisjon til Stavanger, og Orm ble tatt til Bergen og henrettet i 1521. [WWW]

0000 Orms løsøre ble delt mellom kongen og enken. Det var blant dette sølvtøy som veide 496,5 lodd og gullsaker som veide 8,5 lodd. [WWW]

2.1.1. Erik Ormsson til Vatne og Valvatne
1490 født, Eirik Ormsson til Vatne og Valvatne, av Orm Eriksson og Astrid Ormsdtr [WWW]
0000 født, son til Orm Eirikson Hana på Jæren og kona Astrid Ormsdtr. Lydvo, Voss. [WWW]

0000 Erik Ormssøn til Vatne, Velvatne og Lokne. [1974]

0000 gm Kristine Torsteinsdtr til Vatne og Valvatne på Stord [1938]

0000 gm Kristina Torsteinsdtr Bjørke [WWW]

0000 gm Kristina Torsteinsdtr. Benkestokk. [WWW]

0000 Eirik Ormson Orm gm Kristina Torsteinsdtr [Gunn Huglen]

0000 bodde på Vatne [1938]

0000 Med sin hustru, Kristina Torsteinsdtr. Benkestokk av Smørsætten, fikk han Vatne på Stord og hadde siden sitt bosted der. [WWW]

0000 Til Vatne og Valvatne på Stord som han fikk med sin kone. [WWW]

1523 Erik besøkte Herredagen i Roskilde og fikk av kong Fredrik I. oppreisning (vernebrev) og ble forlenet med kronens gård Tjore på Jæren på livstid, avgiftsfritt. Han fikk også skibredene Vik, Ladvik og Årdal i Sogn i forlening. [WWW]

1523-39 hadde Vik, Ladvik og Årdal skipreide i Sogn som len [1938]

0000 Lagmann i Ryfylke [1938]

1529 Eirik Ormson Orm søkte lagmannsembete i Stavanger, men hr. Esge Bilde på Bergenhus, som også hadde Ryfylke som len, ville ikke ha opprøreren Orms sønn som lagmann, attpåtil var han i slekt med hr. Esges uvenn, den siste katolske biskopen i Stavanger, hr. Hoskuld. [WWW]

1530 barn, Erik Eriksson Orm [WWW]

0000 barn: Anna Eriksdtr Orm [1938]

0000 barn: Elin Eriksdtr Orm [1938]

0000 barn: Torkel Eriksson [Willy]

0000 barn: Inger Eriksdtr [Willy]

0000 fikk gården Tjore på Jæren "på livstid og med all kongelig rente" av kong Fredrik I [1938]

1539 i Stavanger, i sak mot Jens Rikardsson i Dal om gården Dagstad på Voss, som presten Ivar hadde gitt Jens' mor, men som Ivars sønn, herr Orm, hadde pantsatt til Eirik. Garden tildømmes Jens. [1539]

1559 fikk brev på krongodset Støle i Etne [1938]

1559 Erik ble også forlenet med kronens gård Støle i Etne, avgiftsfritt. [WWW]

0000 var Lensherre på Bergenhus [Gunn Huglen]

1564 døde [1938]

1564 7. mai, døde, grl i Bergens domkirke [WWW]

1564 7. mai, døde [Gunn Huglen]

1564 døde 5. juli [WWW]

2.1.1.1. Erik Eriksson Orm
1530 født, Vatne på Stord, av Erik Ormsson og Kristina Torsteinsdtr [WWW]
0000 Erik Orm var sønnesønn av Orm Eriksson [1972]

0000 gm Magdalena Rustung [1938] Rustung

0000 gm Magdalena Kristoffersdtr Rustung [WWW]

0000 gm Magdalena Rustung [1972]

1564 Erik Erikssøn Orm arvet gårdene Vatne og Velvatne etter faren. [1974]

1555 barn: Anna Eriksdtr Orm [1974]

1614 Laurits Nilsen på Torsnes pantsatte to gårder til Magdalena Rustung. [1933]

2.1.1.1.1. Anna Eriksdtr Orm
1555 født, Anna Eriksdtr Orm til Vatne og Valvatne, på Stord, av Erik Eriksson Orm og Magdalena Rustung [WWW]
1555 født Vatne på Stord

1590 barn: Elisabeth Ottesdtr Orning, født på Stord, d.1676 på Torsnes, Jondal. Skrev seg til Vatne og Valvatne.

0000 barn: Lisbet Ottesdtr Orning, g.m. Laurits Johanssøn til Torsnes av den yngre Galtungslekt. [1974]

0000 gm Otte Thomasson Orning [1938]

0000 gm dansk adelsmann Otte Thomassøn Orning, som med henne fikk Vatne og Velvatne. [1974]

1591 gm Otte Thomassen Orning [WWW]

1591 Otte Thomassen Orning tilstede ved kongehyllingen på Akershus. [Willy]

0000 barn: Erik Ottessøn Orning til Vatne, Admiral, gm Karen Mouatt. [1974]

0000 barn: Erik, admiral, senere lensherre over Halsnøy Kloster og Hardanger Len. g.m. Karen Mowat, som var søskenbarn av moren hans. Ekteskap mellom så nære slektninger var det streng straff for den gang, og de unge måtte rømme landet, men ble tatt til nåde senere. Karen Mowat eide ei sag på Seim, og ei tid gårdene Helvik og Raudstein. [1972]

0000: Barn: Maren Ottesdtr Ornung, gm Nils Samsonssøn Kysnes. [1974]

0000: Barn: Otte Ottessøn Orning [WWW]

1633 død [WWW]

2.1.1.2. Anna Eriksdtr Orm
0000 født, av Erik Ormsson og Kristine Torsteinsdtr [Willy]
0000 gm Jon Guttormsson - biskop i Stavanger [1938]

2.1.1.3. Elin Eriksdtr Orm
0000 født, av Erik Ormsson og Kristine Torsteinsdtr [Willy]
0000 Datter av Erik Ormson Vatne, Stord og kona Kristina Torsteinsdtr. Benkestokk. [WWW]

0000 Skrev seg som Elin Eiriksdtr. Orm til Kjerland, Lokne og Eide, alle i Sunnhordland. [WWW]

0000 Elin åtte m.a. Kjerland, Lokna og Eide [Gunn Huglen]

0000 gm Jon Gautesson til Sveen [1938]

0000 gm Jon Gauteson Dall [WWW]

0000 gm Jon Gauteson Dall til Sveio [Gunn Huglen]

Dal

2.1.1.4. Torkel Eriksson
0000 født, av (Erik Ormsson og) Kristine Torsteinsdtr [Willy]
0000 gm Synneva Ivarsdtr (Sandvik), som sannsynligvis var av Slede slekten. [1945]

0000 Synva Ivarsdtr paa Oma og Litle-Linga [1928]

Dal

1563 "Thorckell po Fidt", eier og driver en flomsag på Fet i Kvinnherad. Han var den som betalte mest

jordeigerskatt av alle bøndene i Kvinnherad i 1563. [1972]

0000 Han dro fra Fet i Kvinnherad til Oma i Strandebarm. [1972]

0000 barn: Ørjan, er i 1597 bruker på Ytre Oma. [1945]

0000 barn: Ivar, gm ei datter av Gotskalk Samsonson Sundal. [1945]

1590 barn: Arne Torkjelson Oma [WWW]

0000 barn: Arne, trolig nr. 3 i sønnerekka, er myndig og boende mann på Kysnes i 1590. [1945]

1578 Søsknene Elin, Inger, Gurid og Torkjel på Oma i Strandebarm hadde sak mot Margrete Trondsdtr Rustung om en arv. [1987]

1590><1597 døde [1945]

1603 Synneva død, Litlelinga, Strandebarm [WWW]

2.1.1.5. Inger Eriksdtr
0000 født, av (Erik Ormsson og) Kristine Torsteinsdtr [Willy]
1578 hadde Inger på Fitjar i Fitjar sak sammen med søskenene sine, Elin, Gurid og Torkjel mot Margrete Trondsdtr Rustung om en arv. [1987]

JORDEGODS

Jordeiendommer som var i slektens eie.

Gjennom sin kone arvet Erik Ormson til Vatne og Valvatne en mengde jordegods etter Jomfru Magdalena Olavsdatter Bagge til Hatteberg (Smør-slekten). En like stor del arvet Trond Benkestok. Det var årelange rettstvister før denne arv ble endelig fordelt. [WWW]

ROGALAND

Orm eide mye jordegods i Ryfylke, og var ei tid også lagmann der. [1974]

Skiftebrevet av 16. februar 1609 etter Elin Eriksdtr Orm syner at dei åtte mykje jordgods i Ryfylke og Jæren. [WWW]

HAANNE (HANA) I RYFYLKE

1510 kjøpte Orm Erikson sammen med sin hustru, Astrid Ormsdatter, gården Haanne i Ryfylke. [1974]

TJORE PÅ JÆREN

Erik Ormsson fikk denne gården "på livstid og med all kongelig rente" av kong Fredrik I [1938]

HORDALAND

Skiftebrevet av 16. februar 1609 etter Elin Eriksdtr Orm syner at dei åtte mykje jordgods i Sunnhordland. [WWW]

STØLE I ETNE

Erik Ormsson fikk brev på denne, som var krongods [1938]

DAGESTAD PÅ VOSS

1539 Erik Ormsson tapte denne gården til Jens Rikardsson [1539]

KJERLAND

Elin Eriksdtr Orm åtte Kjerland [Gunn Huglen]

LOKNA

Elin Eriksdtr Orm åtte Lokna [Gunn Huglen]

EIDE

Elin Eriksdtr Orm åtte Eide [Gunn Huglen]

SOGN OG FJORDANE

VIK SKIPREIDE I SOGN

Erik Ormsson hadde dette i len 1523-39 [1938]

LADVIK SKIPREIDE I SOGN

Erik Ormsson hadde det i len 1523-39 [1938]

ÅRDAL SKIPREIDE I SOGN

Erik Ormsson hadde det i len 1523-39 [1938]

LITTERATUR OG KILDER

- 1539 - Diplomatarium Norvegicum
- Bind 21, brev 847, Dokumentasjonsprosjektet
- ?1912 - Erling Raunehaug: "Fimreite-ætti slegterne Dal og Holst"
- Trykket i tidsskrift for Historielaget for Sogn
- 1928 - Lars O. Kindem: "Vossaætter, Glimmeætti"
- *** Glemt kildetittel, Smørsætti,14
- 1938 - xx: "Ætter"
- Trykket i Sogndal Årbok VII
- 1945 - xx: "Fedrane åt Didrik"
- Trykket i Sogndal Årbok VII
- 1950 - Aschehougs Konversasjonsleksikon, bind XII
- 1972 Kvinnherad 1, bygdesoga
- 1974 Galtungslekten i fortid og nutid - Baard Sigurdssøn og Gyrid Torbergsdtrs etterslekt
- ?1979 - Kjetland/Lillehammer: "Bygdebok for Karmøy, Torvastad"
- 1987 - Simon Steinsbø: "SVEIO Gards og ættesoge II: Bua, Vikse, Vandaskog og Sveio"

Notater : ORM-slekten tok sitt navn etter fornavnet Orm. Den skal stamme fra Ryfylke og var lavadelig. I sitt våpen hadde slekten 2 slanger formet som en O.

Orm Eriksen er den første kjente.

Han var lagrettesmann i Ryfylke 1490 og borger i Stavanger fra 1497. Han kjøpte i 1510 gården Hana i Høyland Skibsrede. I 1518 gjorde bønder fra Ryfylke og Hordaland opprør på Bjelkerø-tinget i Bergensleden på grunn av de tunge skattene. En Jon Eilivsen, som bøndene sendte til kongen for å klage på skatten, ble fanget og satt i tårnet på Bergenhus. Han anga Orm som leder av opprøret, og lenherren på Bergenhus, Jørgen Hansen (Skriver), sendte en ekspedisjon til Stavanger for å gripe han. Orm ble tatt til Bergen og henrettet i 1521. Hans løsøre ble delt mellom kongen og enken. Det var blant dette sølvtøy som veide 496,5 lodd og gullsaker som veide 8,5 lodd. Bøndene slapp heller ikke klar deltakelsen i opprøret. Jørgen Hansen reiste fra gård til gård i Ryfylke og Hordaland og ila bøndene så høye skatter de kunne tåle.
Orm levde omkr. 1500. Han var fører for opprøret på Vestlandet i 1518 og ble henrettet i 1521 i Stavanger.

Lagrettesmann i Ryfylke 1490 og borger av Stavanger fra 1487. Kjøpte garden Hana i 1510. Bl e i 1521 henrettet i Bergen for å ha ledet et bondeopprør mot tunge skatter.

1510 kjøpte Orm Erikson sammen med sin hustru, Astrid Ormsdatter, gården Haanne i Ryfylke. På denne tid hadde han fått rang som vepner.

Han kjøpte i 1510 gården Hana i Høyland Skibsrede.

ORM-slekten tok sitt navn etter fornavnet Orm. Den skal stamme fra Ryfylke og var lavadelig. I sitt våpen hadde slekten 2 slanger formet som en O. Orm Eriksen er den første kjente.Han var lagrettesmann i Ryfylke 1490 og borger i Stavanger fra 1497. Han kjøpte i 1510 gården Hana i Høyland Skibsrede. I 1518 gjorde bønder fra Ryfylke og Hordaland opprør på Bjelkerø-tinget i Bergensleden på grunn av de tunge skattene. En Jon Eilivsen, som bøndene sendte til kongen for å klage på skatten, ble fanget og satt i tårnet på Bergenhus. Han anga Orm som leder av opprøret, og lenherren på Bergenhus, Jørgen Hansen (Skriver), sendte en ekspedisjon til Stavanger for å gripe han. Orm ble tatt til Bergen og henrettet i 1521. Hans løsøre ble delt mellom kongen og enken. Det var blant dette sølvtøy som veide 496,5 lodd og gullsaker som veide 8,5 lodd. Bøndene slapp heller ikke klar deltakelsen i opprøret. Jørgen Hansen reiste fra gård til gård i Ryfylke og Hordaland og ila bøndene så høye skatter de kunne tåle. 
Eriksson, Orm (I631)
 
55 Bare hjemmedåp, rakk ikke frem til kirken før hun døde. Reigstad, Malena Bastesdatter (I7562)
 
56 Barnløse Familie F1376
 
57 Barnløse Familie F3207
 
58 Barnløse Familie F3385
 
59 Barnløse Familie F3384
 
60 Barnløse Familie F1182
 
61 Barselfeber Trengereiddal, Kari Markusdatter (I8531)
 
62 Barselseng og bronkitt Monsdatter, Kari (I2580)
 
63 Båten MS. Vibran ble torpedert på vei fra Cardiff, UK til Halifax, UK. Sjursen, Alf Johan (I5324)
 
64 Bbok Stord sier at hun døde i 1575, men hun levde som enke i mange år etter den tid på Valvatna og Kjerland.

Hun bodde som enke i 1589 på Valvatna, Stord. Hun måtte imidlertid flytte fra gården i henhold til en avtale med Otte Tomassen Orning, som var gift med Elins brordatter Anna. Elins mor, Kristina Torsteinsdatter på Vatna, hadde nemlig gitt Anna gårdene Valvatna, Almås og Øvre Litlabø.

Hun bodde f.o.m. 1590 på Kjerland, Kvinnherad.

Det ble skiftet etter henne den 16 feb 1609.

Elin giftet seg med Jon Gautesen Sveen, sønn av Gaute Ivarsen Valen og (fru) Guri Finne av Fimreite. (Jon Gautesen Sveen ble født ca 1510 på Brandvik store, Huglo, Stord og døde ca 1575 på Sveen (Sveio), Sveio, Hordaland.) 
Orm, Elin Eriksdatter (I577)
 
65 Begges første leiermål Familie F1997
 
66 Begikk selvmord ved å drukne seg i sjøen. Reusch, Anna Christine Blixenkrone Ditlevsdatter (I18699)
 
67 Begravelse kl. 12.00. Pyttinen, Josefine Johansdatter (I3813)
 
68 Begravet for fattigkassens regning. Vestervik, Nils Johannessen (I437)
 
69 Benyttet selv trolig 3. august, da dette er innført på gravsten. Johnsen, Martin Bernhard Thomas (I4962)
 
70 Bernt Andreas Samuelsen (1832-1909) - hisset på seg både sogneprest, biskop og andre skolefolk da han ville at Nore og Uvdal skulle innføre praktiske fag på skolen, noe som da mange av disse gamle herrer var helt mot. Det ble en durabelig kamp men din tipp-oldefar gav seg ikke for fem flate øre, og de endte da opp med å innføre disse nye fagene. Sognepresten uttalte da om ham: «Denne freidige og storsnutede lærer er den mest aandelig oppblaaste Person jeg nogensinde har truffet paa». Han var i tillegg til lærer også kirkesanger, klokker og poståpner. Samuelsen, Bernt Andreas (I11917)
 
71 Bevilgning den 15.12.1960 til å anta etternavnet Kallstrøm. Kollstrøm, Harald Martin (I4999)
 
72 Bilulykke Haaland, Kjell Ove (I2834)
 
73 BIRTH: ABT 1483, (ca. 1475 ?) til Vatne, Stord ('Smør-tavla': dtr. av en Christin)
BAPTISM: (Christin) (datter av Anders (1) Trondsson Benkestok ?)
DEATH: AFT ER 1516, (etter 1520 ?) 
Smør, Kristina Andersdatter (I650)
 
74 Ble akutt syk den 16. mars - og dagen etter ble han sendt over fjorden til Ytre Arna for legebesøk. Rundt kl. 8 på kvelden kom det melding om at han var død. I kirkeboken er det oppført at dødsårsak var mavevondt (brokk?). Vevle, Ole Olsen (I4656)
 
75 Ble aldri konfirmert Sørensen, Anton Ferdinand Birgitton (I5040)
 
76 Ble døpt under Kjeld. Pedersen, Kjell Henry (I5112)
 
77 Ble for ettertiden bare kjent under navnet "Jens Gram" Heyn, Jens Gram Jacobsen (I14258)
 
78 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Brudvik, K.A. (I1)
 
79 Ble født ombord et tog i Sverige. Bertun, Charles Halvard Anton (I7695)
 
80 Ble hjemmedøpt den 19.07.1881 av Thomas Thomassen under vitnebyrd av Marit Thomasdatter og Beret Henriksdatter. Johnsen, Johan Henrik (I941)
 
81 Ble hjemmedøpt først samme dagen som han ble født. Kirkedåp året etterpå. Hjemmedåpen ble utført av baker Lars Johannesen og Berta Skreien. Jordmor var ei ved navn Malene (?) Boge, Nils Nilsen (I2965)
 
82 Ble hjemmedøpt rett etter fødsel av Nils Larsen, Koppen med Baste Johannesen, Hannisdal som vitne. Dåp i kirken 18.05.1882. Koppen, Marthines Larsen (I2111)
 
83 Ble hjemmedøpt, en på grunn av manglende attest på fødselsdag er da fødsel ført samme dag som oppgitt dåp. Trolig ligger fødselsdato 3-4 dager før dåpsdato som da var naturlig på den tiden. Vestervik, Nils Johannessen (I437)
 
84 Ble lagt inn ved Jondal Sykehus da de mistenkte at han hadde tuberkulose. Det viste seg at dette var feil, men at han hadde en cyste på lungen. Når han da allerede var innskrevet så kom han ikke ut igjen, og han døde da på sykehuset. Vestervik, Johannes Nilsen (I146)
 
85 Ble myrdet i Danmark. Hop, Sølvfest (I3655)
 
86 Ble sendt i strid ved svenskegrensen i 1814, han kom aldri hjem igjen. Etter all sannsynlighet bosatte han seg omkring disse områder. Johannesson, Mons (I2618)
 
87 Blir oppfostret hos Anna Maria sine foreldre etter hennes død. Drar over til USA, trolig for å være med sin far, og dør der borte. Anderson, Anton (I2941)
 
88 Blodforgiftning Kirke-Bruvik, Johannes Andersen (I4051)
 
89 Bodde i USA og falt i Frankrike under første verdenskrig. Kirke-Bruvik, Kristian Johannessen (I4350)
 
90 Bodde tidligere på Hollekim, fikk halve bruket i 1696 og overtok resten i 1708. Familie F349
 
91 Bor hos datteren Eli. Hisdalen, Ole Mikkelsen (I445)
 
92 Bor hos niesen, Eli (datter av bror Ole) Hisdalen, Siri Mikkelsdatter (I1574)
 
93 Bor hos sin sønn. Hisdalen, Engel Mikkelsen (I1571)
 
94 Bos hos niesen, Eli (datter av bror Ole). Hisdalen, Ingrid Mikkelsdatter (I1575)
 
95 Bosatt hos sin halvbror Nils Johnsen, sønn etter farens første ekteskap. Brudvik, Thomas Olai Johnsen (I4018)
 
96 Bosatt hos sin søster og hennes familie. Halhjem, Even Andersen (I2421)
 
97 Bromkitt Hansen, Magda Konstance (I5120)
 
98 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie F1
 
99 Brudgommens forlover: Ole A. Lunde, Brudens forlover: Hans J. Haugland Familie F20
 
100 Brudgommens forlover: Ole Eriksen Brudvik (far), Brudens forlover: Anders Larsen (bror). Familie F42
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 18» Neste»