Familien Brudvik

Brudvik, Røedvang, Grønvold, Bjørkelund, Nygård, Edvardsen, Sørensen, Hansen, Pedersen

Notater


Treff 1 til 50 av 915

      1 2 3 4 5 ... 19» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 ".. Elles må me nemna her ein god og sers interessert lagsmann, som vart oss til stor nytte også for leiken og leikaringen. Det var hordalendingen Johan Falkanger som budde i Stavanger. Han var dugleg og velviljug hardingfelespelar, som spela i laget både da og i mange år seinare. Han var tenestemann i Verdensteateret til han døydde."

Fra heftet; "Bondeungdomslaget igjennom 50 år (1900-1950) - Stavanger" 
Falkanger, Johan Andreas Jonsen (I6437)
 
2 "Da bestefar Erik fikk medaljen, var det mye festivitas. Fabrikken spanderte middag på hele familien, kollegaer og andre. Direktør Bonde foretok overrekkelsen. Bestefar var også på slottet i audiens hos Kong Håkon." - erindret av barnebarn Odd Arthur Brudvik. Brudvik, Erik Olsen (I135)
 
3 "Eg hugsar at når du kom i banken med sparebørsa di sto han ?Kalle Bank? (Karl Brudvik) med ein høg ?pult? på eine sida og førte inn beløpet i bankboka og signerte, etter på leverte han boka over til han på den andre sida som og kvitterte så det blei to underskrifter. Det å koma inn i banken var svært høgtidleg det var alltid så stille."

Fra Barndomsminne fra Dale (2002). 
Brudvik, Karl Malvin (I3142)
 
4 "England and Wales Marriage Registration Index, 1837-2005," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:2DQC-JB2 : accessed 29 January 2016), Eliza Laycock, 1856; from “England & Wales Marriages, 1837-2005,” database, findmypast (http://www.findmypast.com : 2012); citing Marriage, Leeds, Yorkshire, England, General Register Office, Southport, England. Familie: Jørgen Jensen Jebsen / Elizabeth Johnsdatter Laycook (F3963)
 
5 (proxy) Familie: King James V of Scotland / Queen Mary of Guise (F4554)
 
6 (SB - Søndre Bergenhus) tillegges ofte for å skille ham fra fetteren Wollert Konow (H). Konow, Wollert Wollertsen (SB) (I7217)
 
7 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Brudvik, R.S. (I3785)
 
8 05.08.1974 har hun fått omskrevet kirkeboken til å vise Hjørdis Kallstrøm etter bevilling fra et department. Johnsen, Hjørdis (I102)
 
9 1) Eirik bakkevig. Sunnhordelandsslekter 1

Bjørke, Kristina Torsteinsdtr. (? - <1550) - female
b. in 'Bjørke, Voss'
d. BEF 1550 in 'Bergen'
father: Bjørke, Torstein Askjellson (~1440 - <1534)
mother: Vatne, Kristina Andersdtr. til (1470 - 1510)
spouse: Valvatne, Eirik Orm til Vatne og (1513 - 1564)
----------child: Vatne, Erik Erikson Orm til (? - 1564)
----------child: Sveen, Elin Eriksdtr. Orm til (~1539 - 1608)

Notater : Kommer fra slekten Smør. Man kjenner lite til ætteleddene fra den uekte Inga Svalesdatter, men slektsrekken er nok korrekt, for den er satt opp i anledning den arvestriden som Erik Ormsen deltok i og er tatt inn i en håndskreven lovbok fra det 16. århundre. Det kan se rart ut at Erik arver på sin hustrus vegne da hun jo er av en uekte linje. Men de ekte linjer etter Svale Jonsen Smør er dødt ut, og Trond Benkestokk stammer ikke fra Svale Smør men fra hans søster Ulvhilde, så han står et par arvetrinn fjernere. (Se Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 2. bind om Ænes-ætten og Galtungene.

SMØR-GODS OG GALTUNG-GODS

Bergen den 11. august 1557, DN XXI nr. 1062. Skifte mellom Erik Ormsson til Vatne og Trond Benkestokk til Meløy. Arvelater: Jomfru Magdalen Olavsdotter.

Trond Benkestokk og hans arvinger:

- Hananger og Hanangers gods på Lister og i Lister len.
- Hananger i Lister len 10 tønner korn
- Grimsbye 6 huder
- Stocke 4 huder, 1 tønne korn
- Boeland 3 huder
- øvre Fiellestad 2 huder, 5 meler korn
- Vester Fiellestad 3 huder
- Lunde 4 huder, 5 meler korn
- Næsem 2 huder, 10 meler korn
- øster Hasszle 2 huder, 10 meler korn
- Langøed 1 hud, 1 løb smør
- Langager 2 huder, 15 meler korn
- Bergne 2 huder
- Kalleberg 2 tønner korn
- Fedie 1 løb smør
- Vaag 3 huder
- Agernes 2 huder
- Boestad 3 huder
- En Ødegaard 1 løb smør
- Valderaas 1 løb smør
- Elde 3 huder
- Udedahl 2 meler korn
- Matland 1 spann smør
- Sævig 1 løb smør
- Udestad 6 engelsker
- England 1 spann smør
- Rafenberg 6 engelsker
- Forreberg 3 engelsker
- Erichstad 2 huder
- Myrland 3 engelsker
- Fos 2 løber smør
- Treland 1 løb smør
- Handeland 6 engelsker
- Meelhuus 1 tønne laks

Uti Sunnhordland og Hardanger:

- Snigelstent 2 huder, 2 løber smør
- Fædie 1 hud, 1 løb smør
- Axnes 1 hud, 3 løber smør, 1 tønne salt
- Mælhuus 1 løb smør
- Berckeland 1 løb smør, 1 tønne salt
- Solem 1 løb smør
- Norem 1 løb smør
- Øfstehuus 1 løb smør
- Loed 1 løb smør
- Tederøen 1/2 spann smør
- Vig 1 løb smør

Av Smørs gods i Bergen:

sine hus som han selv bygger, som er 4 sjøboder bryggehuset, stekehuset og de 3 østerste gatebuer med halve grunnen nede i sjøen.

Halvparten av den kålhage som jomfru Magdalen etterlot

Halvparten av det Færiske og Hjetlandske gods.

Erik Ormsson på hans hustrus og hennes søsters vegne og deres arvinger:

Mot Hananger: Værne og Hage på Jæren og dertil jevngodt gods og landskyld

- Vaten 3 løber smør, 3 huder
- Tindeland 2 løber smør, 2 huder
- Stue 1 spann smør
- Litlie bøe 1 løb smør
- Vale vatne 2 løber smør, 1 hud
- Almose 1 løb smør
- Fogde Saleck 1 pund smør
- Haaland 2 løber smør, 3 huder
- Omeland 2 løber smør, 1 hud, 1 bukkeskinn
- Søe 1 løb smør, 1 hud
- Helgeland øde 1 spann smør
- Houckefiord 1 løb smør, 1 hud
- Lockne 1 løb smør
- Veflene 1 løb smør
- Age 10 tønner korn
- Qvige 3 tønner korn
- Qvernen 2 tønner korn
- 3. parten i Huseveg 2 tønner korn

Mandal:

- Grefsland 1 tønne laks, 2 huder
- Vatne 1 løb smør

Topdal:

- Trelmandnes 2 huder [trolig identisk med Thimmeneß i dipl. ca 1620-40]
- Erillestad 2 huder [solgt av Erik Ormsson (Orm), udat. Erik Munks breve]
- Kaaste 1 løb smør, 8 alner nest
- Fevig 2 huder
- Bruelagrud 3 huder
- Skarvelstad 5 pund smør
- Derlene 1 løb smør
- Sundbye 1 løb smør
- Gravdal 1 løb smør
- Helvig 3 løber smør, 3 huder
- Wamben 3 løber smør, 1 hud, 1 tønne salt
- Lynge 3 løber smør, 1 hud, 1 tønne salt
- øde gaard hos Vamben 1 løb smør
- Høgløden 1 løb smør
- Tiødeflog 1 løb smør, 1 bukkeskinn
- Hamer 1 tønne salt
- ødegaarden hos Omen 1 løb smør
- Ødegaard i øde 1 geiteskinn

Smørs gård i Bergen:

- den krambod østen for porten
- hus med grunnen vesten for porten neder i sjøen
- halvparten av den kålhage som jomfru Magdelen etterlod
- Halvparten av det Færiske og Hjetlandske gods. 
Smør, Kristine Torsteinsdatter (I624)
 
10 13b Knutsdatter, Ågota (I2223)
 
11 14 Gautesen, Ivar (I2228)
 
12 1787 bygsla Baste Olsson Løtveit bruket som Simon Andersson hadde hatt før. 1833 fekk Baste kongeskøyte for 300 spd. og årleg jordeavgift 7 skippund og 2/3 fjerdingkar bygg.

Baste 1760-1845 var frå Løtveit bnr. 1, g. 1788 m. Kari Simonsdtr. Stokke 1766-1845. Ho var dotter åt den førre brukaren. Sjå ofr. Ved skiftet etter Baste og Kari 1845 var bruttoen i buet vel 56 spd. Nettoen var 9 spd.

Born:
Marta 1789-1802.
Anna 1791-1823. ug.
Dortea 1793-, g.m. Thomas Olsson Stavenes, sjå Stavenes bnr. 1.
Brita 1796-, g.m. Knut Nilsson Dale, sjå Ytre-Bruvik bnr. 8.
Simon 1797-, sjå Leigebuarar.
Olav 1800-, d. før 1845, b. i Os, 4 born,
Mons 1804-, brukar her, sjå nfr.
Anders 1806, b. på Brattetaule, Radøy.
Marta 1810-, g.m. Mons M. Herfindal, sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
Baste 1813-.
Baste 1816-1835. 
Løtveit, Baste Olsen (I227)
 
13 1808 festesetel til Ingebrigt Johannesson Kvåstad på eit plass kalla Nordre Teigen under bnr. 10.

Ingebrigt Johannesson 1768-1830 var frå Kvåstad i Stamnes, g. 1797 m. Anna Olsdtr. Løtveit bnr. 1 1775-1839. Ingebrigt var tilsett som skulehaldar i Bruvik 1792 etter Olav Hana. Sjå Kvåstad, brukarar før 1850. Anna og Ingebrigt budde på Løtveit dei fyrste åra dei var gifte. Dei skal ha vore dei fyrste som budde i Dei hadde ikkje born. 1821 sette dei opp gjensidig testamente som gav den lengstlevande rett til å sitja i uskift bu så lenge vedkommande ikkje stifta nytt ekteskap.

1833 festesetel til Johannes Helgesson Nordre Løtveit 1790-1855. Festesetelen lydde på 8 år. Det vart tinglyst kårbrev til enkja etter den førre brukaren, Anna Olsdtr.
Johannes Helgesson og Anna Olsdtr. gifte seg 1834. Då Anna døydde 1839, gifte Johannes seg opp att på Tysse i Hosanger. Sjå Hosanger I del 1 s. 567 og del 2 s. 96. 
Løtveit, Anna Olsdatter (I226)
 
14 1845-1847 - 1. representant (protokollkomiteen)
1848-1850 - 1. representant (adressekomiteen)
1851-1853 - 1. representant (protokoll-, jernbane- og trykkekomiteen)
1854-1856 - 1. representant (protokoll-, og valgkomiteen)
1859-1861 - 1. representant (lagtinget, valg- og konstitusjonskomiteen)
1862-1864 - 1. representant (lagtinget, valg-, jernbane-, matrikkel- og konstitusjonskomiteen)
1865-1867 - 2. representant (lagtinget, valg-, konstitusjons- og traktatkomiteen) 
Veseth, Johannes Olsen (I6328)
 
15 1874-1878 - 1. suppleant (lagtinget og næringskomite)
1877-1879 - 3. representant (lagtinget og konstitusjonskomiteen) 
Veseth, Johannes Olsen (I6328)
 
16 21c Nilsdatter, Helga (I2141)
 
17 21f Kleiveland, Ågota Johannesdatter (I2126)
 
18 22a Haugo, Johannes Eriksen (I2140)
 
19 24b Haugo, Erik Johannessen (I2134)
 
20 28.07.1859 er oppført på gravsten. Vaksdal, Anna Pedersdatter (I3134)
 
21 29 desember 1952 ankom Ernst Berg Sørensen New York på skipet Thorshavn. Skipet kom da fra Aruba. Dette var nok hans første reise, da han på dette tidspunktet var 16 år. Berg Sørensen, Ernst (I94)
 
22 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie: T-E Paulsen / M.B. Brudvik (F4)
 
23 32b Haugo, Sjur Eriksen (I2125)
 
24 4 Nov 1868 er opplyst fra annen kilde, men gravsten sier 1 Apr 1868. Andersdatter, Ingeborg Bertina (I1649)
 
25 5b Jonson, Anders (I2199)
 
26 60d Rasmusdatter, Anna (I2229)
 
27 8c Vevletveit, Ingebjørg Sjursdatter (I2135)
 
28 Alderdom Nyhuseie, Kristine Johannesdatter (I87)
 
29 Alderdom Haugo, Marta Johannesdatter (I2113)
 
30 Alderdom Koppen, Lars Nilsen (I712)
 
31 Alderdom Brudvik, Johannes Larsen (I198)
 
32 Alderdom Sunde, Mikkel Olsen (I439)
 
33 Alderdom Haugo, Guri Andersdatter (I2783)
 
34 Alderdom Kommestadeie, Amund Amundsen (I1116)
 
35 Alderdom Samsahleie, Maria Henriksdatter (I1117)
 
36 Alderdom Olsnes, Anna Knutsdatter (I4075)
 
37 Anmeldt av jordmoren 01.07.1885. Brudvik, Bergljot (I3138)
 
38 Anna giftet seg med prest Abraham Jørgensen, Tysnes i 1648. (prest Abraham Jørgensen, Tysnes ble født ca 1610 og døde i 1668 på Tysnes prestegard, Tysnes, Hordaland.) Pedersdatter, Anna (I563)
 
39 Antok navnet "Bohr" etter kongelig bevilgning av 06.09.1881. Bohr, Thorvald Olsen (I14721)
 
40 Antok navnet "Vemmelvig" Vimmelvik, Iver Johannessen (I4705)
 
41 Antok navnet Christina Louisa Anderson i USA. Andersdotter, Christina Lovisa (I6937)
 
42 Antok senere navnet Heiberg etter sin stefar. Heiberg, Peter Blix Christiansen Andersen (I12046)
 
43 Åreforkalkning Hauge, Mons Johannesen (I3105)
 
44 Arne Kastbakken ble aldri gift, eneste kjente barn er hans uekte datter - Eva Kastbakken. Kastbakken, Arne (I2750)
 
45 Arvinger var hans mor Ragna Amanda Larsen, Holbergsalm. 9B og søsteren Solveig Elde (samme adresse). Larsen, Leif Monrad (I2943)
 
46 Astrid Ormsdtr, født ca. 1458 i Lydvo, Voss, død etter 1538.26 Nevnt i D.N. XXI nr. 838, datert 1538. Ormsdotter, Astrid (I632)
 
47 Attester: F. 3/10, d. 1/11 85, konf. 22/4 00, viet i Tønsberg. Attest af 24/8 09. Pedersen, Hans Anton (I3054)
 
48 Attestert at forrige kone var avgått ved døden 17.04.1913. Familie: Ingvald Severin Nilsen Boge / Bertha Andrea Maria Johannessen (F963)
 
49 Av gammel Mentzætt fra Bolstad. Han bodde før på Berge i Hålandsdal og byttet til seg Leirstein med Gunnar, tidligere eier av Leirstein bruksnummer 1. Janson, Torkel (I1004)
 
50 Awards: Air Medal with 3 Oak Leaf Clusters, Purple Heart
Regiment: 545th Bomber Squadron, 384th Bomber Group, Heavy
Service Number: O-768760
Army Serial Number: 17142693  
Vevle, Lloyd Oliver (I6413)
 

      1 2 3 4 5 ... 19» Neste»