Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Jevnførselsskjema og kirkebøker

Jevnførselsskjema og kirkebøker

I en del eldre kirkebøker så finner man en kolonne som gjerne heter noe alla «hvor anført i det almindelige Jevnførelses-Register». I denne kolonnen så finner man da et nummer. Dette viser da til et skjema i samme kirkebok som gjerne peker på andre hendelser. Her skal jeg bruke min tipp-tipp-tipp-oldefar Erik Larsen Brudvik (1818-1897) som eksempel.

Erik Larsen Brudvik ble født 8. mai 1818 på gården Midt-Bruvik, Osterøy. I hans dåpsinnførsel ser vi av kolonnen at den peker på side 348.

js-1

Vi skriver inn tallet i sidetallsboksen øverst som vist nedenfor og trykker på «enter»-tasten.

js-2

Her ser vi at Erik Larsen befinner seg nederst til høyre; for ham er det ikke innført noe mer da han flyttet til Ytre Arna og hans videre liv er ikke fulgt her. Men som du ser så er dette en kjempegod kilde om personen du søker har holdt seg på samme sted. For andre på denne siden så finner vi sidereferanse til både giftermål, dødsinnførsel og andre livshendelser. På samme måte kan man da ta sidereferansen, skrive inn denne og komme direkte til korrekt side.

Les også: Hvordan komme i gang med slektsforskning?

Med andre ord, disse jevnførselsskjemaene kan være til stor nytte og glede for slektsforskere som treffer på kirkebøker hvor dette er benyttet.

Om artikkelforfatteren

Født 1981 i Horten som eldste sønn av Jarle Brudvik (1957) og Brit Mari Nygård (1961). Alltid hatt en dyp interesse for både lokalhistorie, slektshistorie og de lange linjer.