Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Kjente personer

Her finner du kjente eller offentlige personer som på en eller annen måte er tilknyttet slekten, enten ved direkte slektskap eller ved inngiftede koblinger. Ved å trykke på de ulike menneskene vil du se hvordan relasjonen er. Fra der kan du også gå videre inn for å se persondata.

 • All
 • Bedrifter
 • Biografier
 • Eidsvoll 1814
 • Forfatter
 • Geistlighet
 • Kongelig
 • Media
 • Militært
 • Musiker
 • Offentlig
 • Politikk
 • Sport
 • Utdanning og forskning

1940-2016
Direktør for Datatilsynet

1923-2016
Skuespiller

1916-1990
Forfatter

1847-1888
Arkeolog

1926-1986
Sjefsredaktør VG

1972
Kappgjenger

1949
Rådgiver / Redaktør

1951
Rådgiver / Politiker (H)

1937
Skuespiller

1962
Journalist

1945
Skuespiller / Komiker

1937-1994
Forsker / Politiker (AP)

1936
Stortingsrepresentant (H)

1955
Stortingsrepresentant (FrP)

1887-1972
Skipsreder / Seiler

1809-1894
Hvalfanger / Oppfinner

1888-1953
Leder H / Stortingspresident

1932
Ordfører i Oslo (H)

1647-1707
Teolog og Dikter

1754-1834
Eidsvollmann

1959
Generalsekretær i NATO

1931
President i Norges Røde Kors

1805-1898
Oslos første Formannskap

1860-1921
Forsvarsminister (V)

1846-1905
Forfatter

1993
Hedmark Fylkesting (SP)

1933
PRIO / UNDP / Oslo Bystyre (AP)

1939
Industrileder og IOC-medlem

1749-1829
Høyesterettsjustitiarius

1885-1965
Parl. leder (H)

1947
Bergen Bystyre (AP)

1948
Bergen Bystyre (H)

1942
Bergen Bystyre (H)

1847-1912
Kommunestyrerep. (V)

1874-1953
Kommunestyrerep. (V)

1696-1763
Magistratspresident / Borgermester

1890-1940
Skuespiller

1816-1889
Statsminister (H)

1845-1890
Ordfører (H)

1827-1913
Industrigründer

1877-1945
Kunsthistoriker

1978
Programleder / DJ / Trommeslager

1779-1853
Eidsvollmann

1851-1914
Baron og Premierløytnant

1848-1932
Grunnlegger av Ringnes Bryggeri AS

1838-1910
Oberst og Hoffsjef

1838-1925
Oberst

1889-1968
Forfatter

1849-1906
Forfatter

1810-1880
Fiolinist

1683-1747
Biskop

1630-1711
Biskop

1815-1899
Døvepedagog

1930
Samfunnsforsker

1973
H.K.H. Kronprinsesse

1841-1931
Jurist og Forfatter

1799-1837
Forfatter

1920-2001
Filmprodusent

1969
Fysioterapeut / Kommentator (TV2)

1935
Programleder (NRK)

1859-1907
Skuespiller

1902-1999
Skuespiller

1869-1961
Skuespiller

1936-2013
Skuespiller

1917-2011
Skuespiller

1913-1995
Sersjant, Kompani Linge

1724-1793
Godseier og Offiser

1696-1781
General-en-chef

1615-1661
Admiral

1848-1928
Ordfører (H)

1955
Ordfører (H)

1825-1908
Ordfører (H) / Stortingsmann

1812-1905
Stortingsrepresentant

1973
H.K.H. Kronprins

1904-1976
Kommunestyrerep. (V)

1828-1909
Ordfører / Admiral / Statsråd

1907-1967
Statsråd / Stortingspresident (AP)

1930-2012
Ordfører (AP)

1918-2009
Skuespiller

1913-1962
Statsråd / Sosialminister (AP)

1867-1941
Parl. leder (H) / Justisminister

1855-1925
Utenriksminister (V)

1845-1924
Statsminister (V)

1961
Statsminister (H)

1838-1899
Advokat / Statsminister (H)

1764-1819
Eidsvollmann / Prest

1779-1855
Eidsvollmann / Det Norske Flagg

1782-1830
Eidsvollmann og «Grunnlovens far»