Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Ludvig Johan Brudvik

Ludvig Johan Brudvik ble født 21. juni 1904 på Arne Fabrikker i Ytre Arna. Sønn av stolmester Erik Brudvik (1874-1953) og Anna Johanna Koppen (1877-1976) Han var nest-eldst av 6 barn og ble døpt 7. august 1904 i Ytre Arna Kirke. I 1922 startet han utdannelse innen handel – og ble uteksaminert i 1925.

Arbeidsliv

I 1926 så begynte han som omreisende salgsmann og konsulent for Norsk Husflid Engros (eller Haus Selvhjelpskontor som det het den gangen) – en stilling han hadde frem til 1933 hvor han gikk inn og ble sjef for virksomheten. Når han tok over i 1933 sto det dårlig til med økonomien; og i løpet av hans tid der så økte han produksjonen fra 150.000 til rundt 2 millioner kroner og ble landsomfattende.

Samme tid – i 1933 gikk Ludvig også inn som konstituert styrer for Statens Husindustriskole.

Mellomkrigsårene var harde for mange – og med hjelp fra Haus Selvhjelpskontor fikk man både muligheten til å kunne stå bedre rustet – selge sine produkter og tjenester, og ikke minst få opplæring i hvordan man selv kunne få til selvstendig industri. Her vokste det óg frem et behov for voksenopplæring.

I løpet av årene 1940 til 1951 var Ludvig styreformann for Haus Arbeidsskole – her ble det da gitt nettopp voksenopplæring og yrkesopplæring for jenter og gutter. Dette var nybrottsarbeid som lå langt forut for sin tid – og således hadde man ikke mye å lene seg mot, dertil fikk man finne egne løsninger og egne veier for at dette skulle fungere godt.

Engasjement

Ludvig Brudvik var også sterkt engasjert i organisasjoner og kommunale formål. Han var i mange år medlem av Haus Skolestyre og var formann i den tiden da en ny skole i Ytre Arna skulle på plass. I Haus Kommunestyre og Formannskap var han aktivt med på flere plan; og det var særlig bygningsrådet, forsyningsnemnda og arbeidet med å få på plass automattelefon som han sto på for.

På fritiden – om man skal kunne kalle det for slikt, så brukte han mye tid og krefter på barn og unge. Han la hjertet sitt ned i amatørmusikken – og han hadde selv vært aktiv spillende i Arne Musikkforening siden 1919. Han gikk også inn som formann i perioden 1933 til 1940 – men ble avbrudt av at krigen kom til landet.

I 1938 gikk han inn som formann i Hordaland Musikklag – og i 1944 etablerte han Arna Gutemusikklag; det første i sitt slag i Hordaland – og sto som formann for laget helt frem til 1960. Her ble det óg lagt ned mye arbeid; arbeid som Norges Musikkorps Forbund anså som nybrottsarbeid. Han ble her ansett som en pioner for skolemusikken i fylket.

Andre Verdenskrig

Under andre verdenskrig ble det opprettet en lokal motstandsgruppe. Denne gruppen ble Ludvig Brudvik leder for sammen med Johannes Steinsland. Etterhvert ble gruppen innlemmet i Bjørn West, og gikk da under definisjonen 4. KP. Bjørn West «Heimestyrkar frå Ytre Arna». Gruppen benyttet da kjelleren i kontoret til Haus Selvhjelpskontor for lagring av våpen og materiell. Her ble det også gjennomført opplæring. Det hadde vært katastrofe om nazistene hadde gjennomført en razzia her.

Etterhvert kom nazistene på ferten av Johannes Steinsland som ble tvunget til å stikke over til Osterøy og holde seg i skjul der. Da var det Ludvig Brudvik – og hans bror Einar som sto for mye av det som da måtte organiseres i Ytre Arna. Gruppen hentet óg ut våpen og materiell som engelskmennene slapp over fjellene – men de kom aldri til noen skuddveksling.

Etter andre verdenskrig gikk han inn som sjef for sivilforsvaret.

Kongens Fortjenestemedalje

For sin innsats både i arbeidslivet, kommunale verv, organisatoriske verv og ikke minst på frivillig basis så fikk han 1. juli 1971 tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull. Samtidig ble det også overrukket flere gaver – en gravert spaserstokk, graverte pyntegjenstander og et portrett malt av Knut Glambek.

Privatliv

På det private plan så ble Ludvig Brudvik gift med Brita Skreien (1903-1990) den 28. juli 1928 i Ytre Arna Kirke. Han fikk tre barn – og døde 17. april 1976 i Ytre Arna. Gravferden sto 23. april 1976 fra Ytre Arna Kirke.

Slektsrelatert informasjon

Ludvig Johan Eriksen Brudvik
1904-1976

Gå til slektsprofil
Gå til slektsrelasjon