Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Kilder

Her har jeg tilgjengeliggjort en del data som jeg i årenes løp har organisert for meg selv. Forhåpentligvis kan disse også være til nytte for andre; og selv så har jeg brukt disse databasene ofte når jeg skriver slektshistorie. Nye databaser legges ut etter hvert som jeg får tid til å konvertere de fra gamle Excel/CSV filer.