Pages Navigation Menu

Forstå historien, forstå deg selv

Latinske ord og uttrykk på dødsårsaker

Veldig ofte så kommer man over dødsårsaker eller medisinske innførsler på Latinsk. For mange år siden (2006) så kom jeg over en liste som var satt sammen av Tomas Ahlbeck fra Sverige. Den tar for seg majoriteten av uttrykk man gjerne kommer over under slektsforskning. Siden den gangen har hans nettressurser forsvunnet men jeg har hatt disse lagret i et excel-dokument. Nå har jeg da overført disse til databasen slik at man enkelt kan søke frem ord og uttrykk.

Hvis noen ønsker å bidra enten med flere ord/utrykk eller oversette til Norsk og Engelsk så ta gjerne og last ned datagrunnlaget; oversett og send det til meg på e-post: kjell.arne@brudvik.org så skal jeg utvide søkemotoren med ny og/eller oversatt data.