Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Bruvik Kirke

Skrevet av Kjell Arne Brudvik den 23. januar 2015

Bruvik kirke nevnes flere ganger i middelalderen, både 1340, 1360 og 1374 blir kirken nevnt, da under navnet «Brunvik». Trolig har det...

Les mer

Borre Kirke

Skrevet av Kjell Arne Brudvik den 22. januar 2015

«Her skal kirken ligge» Slik kan det tenkes at Kong Olav Kyrre ordla seg den gangen tidlig på 1100-tallet når stedet for en ny kirke ble...

Les mer

Ytre Arna Kirke

Skrevet av Kjell Arne Brudvik den 22. januar 2015

Ved kongelig resolusjon av 22. mai 1897 ble det gitt tillatelse til å oppføre et kapell «i Arne Annex-sogn af Haus Prestegjæld». Kirken,...

Les mer

Arne Fabrikker

Skrevet av Kjell Arne Brudvik den 22. januar 2015

Arne Fabrikker ble etablert i Ytre Arna i 1846 av Peter Jebsen. I 1845 undertegnet Peter Jebsen kjøpekontrakt på Blindheimselven (Elvæ)...

Les mer