Pages Navigation Menu

Forstå historien, forstå deg selv

Bruvik Kirke

Posted by on 23. januar 2015

Bruvik kirke nevnes flere ganger i middelalderen, både 1340, 1360 og 1374 blir kirken nevnt, da under navnet «Brunvik». Trolig har det...

Read More

Borre Kirke

Posted by on 22. januar 2015

«Her skal kirken ligge» Slik kan det tenkes at Kong Olav Kyrre ordla seg den gangen tidlig på 1100-tallet når stedet for en ny kirke ble...

Read More

Ytre Arna Kirke

Posted by on 22. januar 2015

Ved kongelig resolusjon av 22. mai 1897 ble det gitt tillatelse til å oppføre et kapell «i Arne Annex-sogn af Haus Prestegjæld». Kirken,...

Read More

Arne Fabrikker

Posted by on 22. januar 2015

Arne Fabrikker ble etablert i Ytre Arna i 1846 av Peter Jebsen. I 1845 undertegnet Peter Jebsen kjøpekontrakt på Blindheimselven (Elvæ)...

Read More