Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Bruvik Kirke

Bruvik Kirke

Bruvik kirke nevnes flere ganger i middelalderen, både 1340, 1360 og 1374 blir kirken nevnt, da under navnet «Brunvik». Trolig har det stått en gammel stavkirke i dette området tidligere; før det i 1608 ble bygget en laftet tømmerkirke. Denne ble revet i 1866 og ny kirke oppført i 1867 – innviet 13. mars 1867. Dette er da den kirken som da står der i dag. Noe av interiøret som fremdeles er i bruk i dag ble donert kirken av sognepresten i Haus, Mogens Hammer i 1690.

Dagens kirke har sitteplasser til 350, arkitekt var Frederik Hannibal Stockfleth – de opprinnelige tegningene var for Fusa Kirke. Byggmester var Ole Vangberg. Sakristiet kom på plass i 1937.
Ved kongelig resolusjon av 20. juni 1868 ble Haus delt opp i 2 prestegjeld – Haus og Bruvik.

Gravferd på Osterøy

Gravferder på Osterøy i gamle dager ble gjerne gjort slik at man sendte noen karer avsted til Bergen for å få hentet en likkiste. Denne kisten var som oftest svart og så snart denne kisten var på plass, ble naboer og venner samlet – en ble plukket ut til å være forsanger og tale fra bibelen, og når det var gjennomført ble så den avlidne lagt i kisten.

gravferd

Mat og kaffe ble servert, gjerne i samme rom som kisten da sto. På selve gravferdsdagen bar husbonden med seg et spann med melk, og denne skikken holdt seg frem til 1950-tallet. En annen ting, var at på den tiden ble gjerne gravferder holdt uten prest tilstede, slik at i kirkebøker finner man da gjerne at gravferd og jordfestelse har forskjellige datoer. Presten gjennomførte da jordfestelse ved neste søndag.

Om artikkelforfatteren

Født 1981 i Horten som eldste sønn av Jarle Brudvik (1957) og Brit Mari Nygård (1961). Alltid hatt en dyp interesse for både lokalhistorie, slektshistorie og de lange linjer.