Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Betalingsløsninger og dine data

Betalingsløsninger og dine data

Det verserer mange tanker og teorier rundt hva dine slektsdata kan brukes til når du har valgt å legge de ut på ulike betalingsløsninger som til eksempelvis MyHeritage. Vi kan ta en titt på den brukeravtalen du godtar når du blir medlem på MyHeritage. Ser man under punktet «Opphavsrett» så er det to bolker der som gir klart svar på akkurat dette.

1. Ved og legge til innhold på nettsiden, gir du oss vederlagsfritt, en verdensomfattende, ikke-eksklusiv lov til å bruke, kopiere, legge ut og distribuere innholdet.

2. Alt innhold som blir publisert på websiden – untatt innhold som blir levert inn av brukere – tilhører oss eller en eller tredje part som har gitt oss lisens begrenset til bruk av innholdet. Innhold som blir publisert på familiesider tilhører personen som opprettet innholdet, og kontrolleres av webmasteren til familiesiden der det ble sendt inn, bruker oss som vertsdatamaskin, og retter seg etter våre betingelser og vilkår.

Enkelt forklart, du eier den data som du selv laster opp – og følgelig kan fjerne igjen – men, du gir da MyHeritage full bruksrett – vederlagsfritt – med de data som da er publisert. De vil da brukes opp mot deres søketjenester, deres integrasjonsløsninger – og ikke minst, så er dette data som da går ut til alle de søsterløsninger og partnerprogrammer som MyHeritage har gående. Der er det ikke få og utvides stadig;

Hva slags løsninger har MyHeritage enten eierskap til, kjøpt opp – eller inngått samarbeidsavtaler med?

Oppkjøp og partneravtaler

 • GenCircles.com
 • Kindo.com
 • Verwandt.de
 • Verwant.nl
 • Parentistretti.it
 • Meusparentes.com.br
 • 23andme.com
 • Danske Nasjonalarkivet
 • Miparentela.com
 • Dynastree.com
 • Familieunie.fr
 • Semyaonline.ru
 • Akrabaonline.com
 • Bliscy.pl
 • BillionGraves.com
 • Tributes.com
 • Zooof.nl
 • FamilyLink.com
 • WorldVitalRecords.com
 • Geni.com
 • FamilySearch.com
 • Ebsco.com
 • 1000memories.com

Som du ser er det ikke rent få – og den jeg bet meg mest merke til er EBSCO.com. Ser man på nettsidene deres ser man at de lever av å levere data til offentlige og militære organisasjoner så vel som helseforetak. Med andre ord, skal man se kynisk på det – registrerer du dødsårsak begynner veien å bli kort for å få dette frem andre steder. Nå har jeg ikke belegg for å si at dette skjer; men jeg setter et spørsmålstegn til hvorfor man har avtaler inn mot slike firmaer.

Så hva gjør man?

Man kan fint benytte slike løsninger – så lenge man er klar over at samtidig så gir man også tilgang til den data man legger ut til en lang rekke aktører. Jeg kjenner ikke datautvekslingsavtalene – men disse aktørene kan fint ha egne avtaler som igjen kan gi tilgang til den data som MyHeritage med sine massive og omfattende oppkjøp og partneravtaler har sikret seg de siste 5 årene.

Men ikke vær naiv – velger du å bruke slike løsninger, så bør du være innforstått med at din forskning ikke nødvendigvis er av privat karakter lenger. Med mindre du aktivt går inn for å fjerne og begrense MyHeritage sine muligheter – og dertil dine egne muligheter.

Om artikkelforfatteren

Født 1981 i Horten som eldste sønn av Jarle Brudvik (1957) og Brit Mari Nygård (1961). Alltid hatt en dyp interesse for både lokalhistorie, slektshistorie og de lange linjer.