Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Familie: Crown Prince F.A.H.C. of Denmark / Crown Princess Mary Elizabeth Donaldson

14 Mai 2004, København Cathedral, København, Denmark

Om artikkelforfatteren

Født 1981 i Horten som eldste sønn av Jarle Brudvik (1957) og Brit Mari Nygård (1961). Alltid hatt en dyp interesse for både lokalhistorie, slektshistorie og de lange linjer.