Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Arne Fabrikker

Arne Fabrikker

Arne Fabrikker ble etablert i Ytre Arna i 1846 av Peter Jebsen.

I 1845 undertegnet Peter Jebsen kjøpekontrakt på Blindheimselven (Elvæ) fra Gaupås som renner ut i Ytre Arna, og grunnla det som ble landets første mekaniserte bomullsveveri. Han brukte halve formuen sin, 200 spesiedaler, på å kjøpe elven. Virksomheten økte raskt, og etter hvert ble det bygget både bomullsspinneri, fargeri og blekeri på stedet. Dette ble starten på Arne Fabrikker, en av landets største og viktigste tekstilfabrikker som besto av to større fabrikker: bomullsvarefabrikken og ullvarefabrikken. Bygden Ytre Arna ble bygget rundt fabrikken, og ble et industrisamfunn som tiltrakk seg arbeidere fra hele Vestlandet. Fabrikken var i stor grad også samfunnsorganisator, og besørget i tillegg til arbeidsplasser også boliger, skole, idrettsanlegg, fattigvesen, veibygging, brannkorps, legetjeneste, samfunnshus m/kino, kirke, – et komplett lite samfunn.

Fabrikken i nyere tid

Fabrikkanlegget (Bomullsvarefabrikken) er på 20 000 kvm og ligger nederst ved Sørfjorden. Idag er dette Arna Næringspark. Her holder og Ytre Arna Historielag til. Fabrikkanlegget (Ullvarefabrikken) ligger ved Blindheimselven (Elvæ) øverst i Ytre Arna. Idag er dette Arna Industrihus.

Om artikkelforfatteren

Født 1981 i Horten som eldste sønn av Jarle Brudvik (1957) og Brit Mari Nygård (1961). Alltid hatt en dyp interesse for både lokalhistorie, slektshistorie og de lange linjer.