Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Ordførere i Strandebarm

Siden 1838 har det vært en rekke ulike personer som har innehatt ordførervervet i Strandebarm. Denne listen er ajourført frem til Strandebarm og Varaldsøy slo seg sammen med Kvinnherad til nye Kvinnherad kommune i 1965. Listen skal da være komplett for Strandebarm sin del.