Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Bøicke Johan Rulffs Koren

Bøicke Johan Rulffs Koren

Bøicke Johan Rulffs Koren ble født 18. august 1828 i Bergen av foreldre Paul Schonevig Stub Koren og Henriette Rulffs. Han ble da født inn i respektable slekter med lange tradisjoner både innen presteskapet, handel og til sjøen. Faren omkom i det store jordskjelvet på Haiti i 1842 og sønnen ble derfor sendt på skole allerede før konfirmasjon og den 1. august 1843 ble han tatt inn ved sjøkadettinstituttet på Fredriksvern. Det var her han da – som kadett – ble konfirmert 14. april 1844. Han ble uteksaminert 21. oktober 1847 som sekondløytnant, knappe 19 år gammel.
Blant annet så tjenestegjorde han i 1848 som skipsoffiser på fregatten «Freia» som da var bygget i Horten i 1828.

Koren til Horten

Koren ble hentet inn som engelsklærer ved Horten tekniske fagskole i 1855 og forble lærer der frem til 1875. Han ble óg tatt opp ved skolens styre, et verv han hadde fra 1865 til 1884. Han tok videre utdanning og i 1858 ble han forfremmet til premierløytnant – noe som da óg førte han opp og frem; og etterhvert inn på spesialfeltet «minevåpenet». I 1867 holdt han således et foredrag på Sjømilitære Samfunn i Horten om torpedoer – og i 1870 ble han så bestyrer for marinens torpedovesen. Samme år ble han igjen forfremmet til kapteinløytnant og i 1874 til kaptein.

I disse årene dro han ofte rundt i europa for å lære mer om disse våpnene – og med hans kunnskap og vilje til å sette seg inn i «fremtidens sager» ble han ofte ettertraktet til å være med i ulike kommisjoner.

Han brukte mye tid her i Horten – og ble sågar medlem av Hortens kommunestyre og formannskap. I tiden 1866-1884 var han medlem av kommunestyret og formannskapet, varaordfører en rekke ganger og enda til ordfører i 1868.

Den 15. april 1872 så døde hans mor – hun bodde da hos ham i Horten, og ble således gravlagt her i Horten.

Statsråd og sjef for Marine- og Postdepartementet

I 1884 trådte han ut av lokalpolitikken da han ble forfremmet til kommandør, og ble utnevnt til statsråd og sjef for Marine- og Postdepartementet i Schweigaards ministerium. Dette ble behørlig nevnt i Gjengangeren; «Igaar Middag Kl. 12.30 komplimenteredes Hr. Statsraad Koren af Magistrat og Kommunestyre in corpore. Formandskabets Ordfører, Hr. Premierløitnant Falsen, takkede i hjertelige Udtryk Hr. Statsraaden for hans mangeaarige Virken som Medlem af Hortens Kommunebestyrelse, og udbragte et Ønske for Statsraadens fremtidige Arbeide til Fædrelandets Gavn.»

Hans tid som statsråd ble midlertid kortvarig – Schweigaard gikk ut; Broch skulle danne ny regjering men gav opp og da åpnet veien seg for Johan Sverdrup og en ren venstreregjering. Koren gikk da ut, og tilbake til sin tidligere stilling i Marinen og ble i 1886 sjef for Sjømilitære korps. Noen år senere etter å ha jobbet hardt for å øke sjøforsvaret, ble han i 1891 utnevnt til Kontréadmiral og sjef for Marinekommandoen.

Utover 1900-tallet ble forholdet hans til Kong Oscar II så anstrengt at han søkte avskjed i 1893 – hvorpå han fikk direkte brev tilbake fra kongen, og flyttet da til København i 1905.

Privatliv

Koren var gift 2 ganger – første gang ble han gift 21. oktober 1853 i Larvik med Marie Louise Münster. Hun var født 10. april 1831 i Halden og døde 17. februar 1884 i Horten. De fikk en datter sammen ved navn Alette Henriette Koren (f. 10. september 1857, Horten og d. 20. januar 1862, Larvik). Alette døde bare 4 år gammel og ble da gravlagt i Larvik da paret for tiden var stasjonert her. De fikk aldri noen flere barn, og Marie ligger da begravet på Horten kirkegård.

Noen år senere så ble han den 26. april 1893 gift i Uranienborg Kirke med Helga Young (f. 24. september 1844, Oslo og d. 6. juni 1894, Wiesbaden, Hesse, Tyskland). Hun døde på reise i Tyskland og ble så ført tilbake til Horten hvor hun så ble begravet.

Bøicke Johan Rulffs Koren døde 18. juni 1909 i København, Danmark og det var hans gode venn General Armfeldt som førte båren tilbake til Horten. Koren ble så gravlagt i Horten 25. juni 1909.

Slektsrelatert informasjon

Bøicke Johan Rullfs Koren
1828-1909

+ Vis andre artikler

Født 1981 i Horten som eldste sønn av Jarle Brudvik (1957) og Brit Mari Nygård (1961). Alltid hatt en dyp interesse for både lokalhistorie, slektshistorie og de lange linjer.