Pages Navigation Menu

Forstå historien, forstå deg selv

Et ulykkestilfelle ved Røskeland

Når man da blar i en gammel dagbok så finner man mye forskjellig; blant annet så har min tipp-tipp-oldefar Lars Nilsen Koppen (1839-1919) skrevet ned et tilfelle hvor bror til min tipp-oldemor Anna Johanna Larsdatter Koppen (1877-1976) ble skadet. Historien går som følger:

Den 23. desember 1902 så skulle Nils Larsen Koppen (1866-1960) kjøre ned ved til handelsmann Lars O. Rolland. Rolland bodde på den tiden nede ved Valestrandsfossen og Nils måtte da forbi Røskeland på Osterøy. Når han da kom til utmarken ved Røskeland så kom hesten til Johannes Andreas Bastesen Hannisdal (1865-1954) løpende etter ham. Nils forsøkte å stanse ham men hesten lot seg ikke stoppe – i stedet så endte dette med at Nils ble kastet til side og fikk høyre skulder slått ut av ledd og var nok relativt kraftig forslått. Han ble bragt til gården Haugo og lå der i sterke smerter i 18 timer før han fikk hjelp av doktoren.

Som vi ser så kunne også hverdagslige sysler være forbundet med muligheter for skade; og Nils brukte en stund før han var tilbake i normal gjenge.