Navigasjon

Forstå historien, forstå deg selv

Formueskatten i 1789

Den 11. mars 1789 så ble det norske folk pålagt en engangsavgift av formue, inntekt og næring. Denne formueskatten skulle da gå til å dekke de utgifter som hadde påløpt ut fra den militære utrustningen av Danmark-Norge. Disse skattelistene og selvangivelsene er bevart og oppbevares i dag på Riksarkivet. Området Haus som da jeg har sjekket opp starter på side 169 eller du kan trykke på denne lenken for å gå direkte til første side som omhandler Haus prestegjeld.

Selve skatten var fordelt mellom avgift på formue – som da alle måtte betale, avgift på inntekt som i hovedsak ble pålagt offentlige embedsmenn og forretninger – samt avgift på næring som da falt på alle borgere. Når man så vet at på formue så ble man skattelagt på 0.5% mens på inntekt og næring var den samme 5% så kan man da regne seg frem til estimert formue og inntekt.

I 1789 kan man fordele pengeenhetene på følgende måte – 1 riksdaler var 4 ort, som igjen var 6 mark og som igjen var 96 skilling. Omregnet kan man for enkelthetens skyld si at en skilling i dagens kurs ville vært rundt 1,50 NOK.

Ser man på min slekt som da kommer fra Osterøy ser vi at det er flere som betaler rundt 15 skilling i skatt – noe som da betyr at de har hatt en årsinntekt på rundt 3 riksdaler. Hans Nilsen Koppen (1738-1818) var en av de som da betalte denne summen. Ivar Larsen Hannisdal (1723-1794) derimot var tydeligvis langt bedre satt og betalte hele 48 skilling noe som gir en årsinntekt på rundt 10 riksdaler. Rimelig stor forskjell på disse menneskene.

For Hans Nilsen Koppen var nok dette en stor belastning – i alle fall en større belastning enn det var for Ivar Larsen Hannisdal. Særlig blir dette klarere når vi ser på hva man måtte betale for ulike ting på den tiden. En ku kunne koste mellom 2 til 5 riksdaler alt ettersom kvalitet og alder.

1 skilling (1771)
Forside

1 skilling (1771)
Bakside

En hest varierte mellom 4 og 7 riksdaler mens luksusvarer som sukker kostet 1 riksdaler for 1 kilo. En tallerken kostet 2 skilling og 5 kilo smør kostet 1 riksdaler. Da ble det vanskelig å unne seg noe særlig mer enn det mest nødvendige.

Ivar L. Hannisdal
1723-1794
48 skilling

Hans N. Koppen
1738-1818
15 skilling

Johannes L. Vimmelvik
1745-1830
16 skilling

Erik P. Langhelle
1740-1814
24 skilling