Pages Navigation Menu

Forstå historien, forstå deg selv

Jürg Jebsen og Ytre Arna Kirke

Den 22. mai 1897 ble det gitt tillatelse til å oppføre et kapell «i Arne Annex-sogn af Haus Prestegjæld». Kirken sto ferdig i 1899 og den 5. oktober 1899 ble det overrukket en stor takk fra arbeiderne ved Arne Fabrikker til fabrikkeier Jürgen (Jürg) Jebsen som lot kirken oppføre. Hele 250 mennesker signerte denne takken som da ble overbrakt Jürg. Deriblant en rekke av mine egne aner eller slektninger.

Selve diplomet og navnene så jeg på Ytre Arna Museum for noen år tilbake – men det skulle vise seg at min farfar Egil Arne Brudvik (1932-1995) selv satt på en kopi. Denne kopien fikk jeg av min farmor, og jeg har nå digitalisert denne og gjort den tilgjengelig for andre nedenfor.

Takken lød som følger:

«Herr Fabrikeier Jürg Jebsen!

Modtag vor oprigtige og dybtfølte Tak for den store og kjærkomne Gave De har skjænket os ved at lade opføre et smukt og værdigt Gudshus i vor Midte.

Gud velsigne Dem!»

Send gjerne korrektur på feil i navnelisten!

Signaturer (1/4)

 • Marie Krohn
 • Gudrun Kolderup
 • Sofie Herzog
 • Malena Tunestvedt
 • Oline H?
 • Andrea Eide
 • Dorthea Røskeland
 • Ingebor Røskeland
 • Maria M. Ytrearne
 • Anna O. Skaar
 • Ingeborg Faugstad
 • Anna O. Mjelde
 • Kari B. Havre
 • Selma P. Skaar
 • Gurina O. Stavenes
 • Inga og Kristina Soltvedt
 • Hanna J. Bohmann
 • Hendrikke Birkeli
 • Inga Flatøen
 • Agothe Løtvedt
 • Kari P. Aasheim
 • Britha J. Li
 • Ingeborg O. Molleklev
 • Kristi P. ?
 • Magdalena J. Brudvik
 • Martha J. Brudvik
 • Kristina Soltvedt
 • Kari K. Thunæs
 • Karina A. Birkeland
 • Klara N. Vik
 • Ingeborg O. Fotland
 • Karolina M. Teigland
 • Maria M. Reigstad
 • Kristina ?
 • Ingeborg Ansgaard
 • Brita Eide
 • Martha K. Blom
 • Johanna Sjursen Arne
 • Bertha J. Totland
 • Gurina H. Haugland
 • Anna M. Myking
 • Martha M. Myking
 • Helena Hylke
 • Malena Fløisand
 • Karolina Lillebergen
 • Maria H. Møster
 • Sigrid O. Wikne
 • Ingeborg O. Mjelstad
 • Mathilde Wikne
 • Karine Wikne
 • Oline J. Mjelstad
 • Malena Kvamme
 • Kari Blindheim
 • Maria Smaaland
 • Malena Gaupaas
 • Nilla J. Borge
 • Martha J. Tunestvædt
 • Malena O. Evnevik
 • Karolina O. Loftaas
 • Kari O. Vikne
 • Britha O. Vikne
 • Bertha O. Loftaas
 • Anna O. Hvidsten
 • Brita L. Ytrearne
 • Helga L. Ytrearne
 • Olina M. Antun

Signaturer (2/4)

 • Johanna J. Rolland
 • Martha Seim
 • Kari O. Hartvedt
 • Ingeborg J. Romslo
 • Synneva O. Loftaas
 • Maria J. Ytrearne
 • Maria O. Loftaas
 • Helena K. Haavik
 • Gjertina T. Eikaas
 • Maria J. Fyllingen
 • Magretta M. Hundhammer
 • Kari B. Kvamme
 • Karolina Hermansen
 • Anna Hartvedt
 • Martha O. Borge
 • Magrete N. Blom
 • Larsine J. Haugland
 • Anna J. Lien
 • Martha N. Blom
 • Gakolia J. Garner?
 • Anna O. Tveteraas
 • Britha P. Reigstad
 • Petra P. Garnes
 • Madam Brun
 • Anna Brun
 • Kari K. Hundhammer
 • Maila Faugstad
 • Martha H?
 • Ingeborg Brun
 • Malena Mjelde
 • Bertha Vik
 • Unna N. Skulstad
 • Britha Rolland
 • Berta Olsen Stavenes
 • Katrina Hovden
 • Kristine M. Lyseknappen
 • Lovise A. Menas
 • Anina Taule
 • Maria Nilsen
 • Nella Stokke
 • Eli Askeland
 • Maria Erstad
 • Siri Aaseim
 • Karolina Tunæs
 • Kari Borge
 • Olina Birkeland
 • Johanna Rivenæs
 • Anna Espevald
 • Helga Hvidsten
 • Gurina Pettersen
 • Olina Herland
 • Maria Hagebø
 • Petra Palmesen
 • Agaate Hannisdal
 • Olina Havre
 • Greta Hetlebakke
 • Hanna Kalleklev
 • Synneva Rønhovde
 • Martha Ryskeland
 • Josefina Aastvedt
 • Margreta Tunæs
 • Marien Fosse
 • Andrea Palmesen
 • Kari Isdal
 • Brita Takvam
 • Kristina Gaupaas
 • Martha Koppen
 • Sussanna Gaupaas
 • Anna Haukeland
 • Katrina Myking
 • Hanna Mjelde

Signaturer (3/4)

 • Henrik Krohn
 • Paul Koblick
 • Carl E? Hansen?
 • Sverre Nordgreen
 • Ugelsvik?
 • Loery? Monsen
 • Lars Indrearne
 • Ole M. Kvamme
 • Johannes O. Blindheim
 • Lars M. Mjelde
 • Knudt L. Thunæs
 • Ole Hansen
 • M. Larsen
 • Mons O. Ytrearne
 • David Bukkesten
 • Johannes L. Ytrearne
 • Johannes O. Hole
 • Tomas Havre
 • Magne O. Teigland
 • Edvard Lillebergen
 • Nils A. Stenesbø
 • Steffen J. Lillebergen
 • Ole J. Fotland
 • Rosberg
 • Hjalmar Skaar
 • David Andersen
 • Johannes Burkeland
 • Frantzen
 • Andreas M. Reigstad
 • Thomas O. Mjelde
 • Hans Tangen
 • Henrik Rolland
 • Carl J. Rødland
 • Ole N. Vik
 • Peder M. Kleveland
 • Skulstad
 • Johannes J. ?
 • Besse Havre
 • H. ?
 • O. Hylkje
 • J. H. Thunæs
 • Lars Fløisand
 • Iver Rolland
 • Andreas Lillebergen
 • Karl Lillebergen
 • Ole B. Lillebergen
 • Andreas Melkerosen
 • Neal? Hen? Andreassen Krokken
 • Størk Kvamme
 • Johannes Taule
 • Bernt J. Ekanger
 • Ole K. Loftaas
 • Mons J. Songstad
 • Knut O. Loftaas
 • ?
 • Ole J. Rønhovde
 • Nils Nilsen Hylkje
 • Ole J. Hole
 • John N. Gallerdahl
 • Otto Herzog
 • Johannes Rongve
 • O. Jensen
 • E. O. Hansen
 • O. Reigstad
 • Nels K. ?
 • Andreas Eide
 • A. Garnæs
 • J. ?
 • Ivar Aasgaard
 • H. J. Brun
 • Fredrik J. Mjelde
 • Johannes M. Mjelde
 • Steffen M. Horvik
 • Anders Th. Os
 • Andreas G. Trengereide
 • Mons J. Stokke
 • Anders K. Rolland
 • Ivar O. Loftaas
 • Joackim Hansen
 • Mikal M. Reigstad
 • Ole J. Stavenes
 • Hans J. Hansen
 • Olai Kalland
 • Johannes J. Wik
 • Nils M. Dale
 • Hans O. Smaaland
 • Nils Wiik
 • Haldor Hvidsten
 • Johannes Faugstad
 • Olai O. Skreien
 • Lars J. Rønhovde
 • Ole M. Bredsten
 • Idius L. Rønhovde
 • Nils A. Boge
 • Erik K. Kalsaas
 • Knud K. Kalsaas
 • Anders J. Kanstål
 • Knut E. Kalsaas
 • Johan K. Valestrand
 • Petter Larsen
 • Nils A. Burkeland
 • John O. Reigstad
 • Lars Johannesen
 • Nils Olof Hansen
 • Niels Rolland
 • Ole J. Rolland
 • Simon B. Fladøen
 • Steffen J. Kvamme
 • Andreas Ekanger
 • Anders M. Ekanger
 • Nils Monsen Rolland
 • Ole E. Kvamme
 • Erik Kvamme

Signaturer (4/4)

 • Anders B. Loftaas
 • Nils Olsen
 • Brynersold M. Loftsaas
 • Jens J. Kvamme
 • Olaf H. Gjerstad
 • Martin B. Loftaas
 • Mons Hermansen
 • Haldor O. Gjerstad
 • Johan N. Tellevig
 • Knut Halvorsen Hylkje
 • Anders J. Hannisdal
 • Nils A. Aasheim
 • Nils A. Myhr
 • Nataas
 • Peder Karlen
 • Ole Kildal
 • Simon Knudsen
 • Se?
 • J. Knudtsen
 • K. Hansen
 • O. J. Brudvik
 • O. Thunestvedt
 • Lars Eide
 • Hjalmar Skår
 • J. Danielsen
 • Lasse Arnesen
 • Mons Eide
 • Peder Burkeland
 • Anders Haugland
 • Anders Rolland
 • John Hanssen
 • Brynjel Haugland
 • A. Arne
 • Arne Eide
 • Jens Takvam
 • Johannes J. Mjelde
 • Ole E. Brudvik
 • W. Wollertsen
 • A. Brække
 • Knut Solberg
 • Johannes Vevle
 • J. Haldorsen
 • Steffen Rønhovde
 • Anders Røsland
 • Ole J. Blindheim
 • H. Sognefest
 • Erik O. Brudvik
 • Lars Ytrearne
 • Olai Vevle
 • Johannes Hannisdal
 • Ole Stavenes
 • Nils Reigstad
 • Peder Skaar
 • Andreas Angelskaar
 • Johannes Totland
 • S. Heet?