Pages Navigation Menu

Forstå historien, forstå deg selv

Most Recent Articles

Jakten på tipp-tipp-oldemor

Posted by on 24. januar 2015

I følge bygdeboken for Strandebarm og Varaldsøy er Elisabeth Olsdatter...

Read More

Bruvik Kirke

Posted by on 23. januar 2015

Bruvik kirke nevnes flere ganger i middelalderen, både 1340, 1360 og 1374 blir...

Read More

Borre Kirke

Posted by on 22. januar 2015

«Her skal kirken ligge» Slik kan det tenkes at Kong Olav Kyrre ordla seg den...

Read More

Ytre Arna Kirke

Posted by on 22. januar 2015

Ved kongelig resolusjon av 22. mai 1897 ble det gitt tillatelse til å oppføre...

Read More

Arne Fabrikker

Posted by on 22. januar 2015

Arne Fabrikker ble etablert i Ytre Arna i 1846 av Peter Jebsen. I 1845...

Read More